Täiendusõpe

Tasuta tööalased koolitused - 2022.a ESF.

Tulenavalt Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 nr 85 korraldusest kaob alates 16.märtsist koolitusel osalejatel COVID-19 tõendi, vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamise kohustuse nõue koolitusel osalemise kohta. 

Kuna koroonaviirus levib Eestis endiselt laialdaselt, jääb avalikes siseruumides kehtima maskikandmise kohustus ning oluline on järgida hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid.  

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 


2022.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

 • erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

 

NB! Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.   

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644670

Väikeettevõtte turundamine digiajastul

60 ak/t eestikeelne
Sihtrühm: Kursusele on oodatud alustavad või juba tegutsevad väikeettevõtjad. Turunduskoolitus annab ülevaate, kuidas väikeettevõte saab oma tegevust edukamaks muuta läbi sobilike turundustegevuste rakendamise.
Grupi suurus: 12 inimest

Lektor: Martin Toding MSc majandus. Turunduse ja ettevõtluse lektor alates 2006.aastast. Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse lektor ja magistri õppekavajuht.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.
Õppe alustamise nõuded: puuduvad

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses;

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Kursuse jooksul peavad õpilased koostama järgmised tunnitööd:

 • kirjeldama oma ettevõtte/äriidee segmente ja mõõtma nende suurust;
 • planeerima toote/teenuse funktsioonid ja omadused ning konkurentsieelised;
 • sõnastama brändistrateegia põhialused ja määratlema ettevõtte identiteedi sümbolid;
 • lähtuvalt ettevõtte/äriidee vajadustest ja sihtrühma olemusest planeerima müügitoetustegevused;
 • seadma mõõdikud oma turundustegevuse edukuse hindamisele.
   

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

Õppekava - Ettevõtluskoolitus .PDF

Ajakava - Väikeettevõtte turundamine digiajastul .PDF