Töökohapõhine õpe

Vastuvõtutingimused • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus (SAIS);
 • põhihariduseta õppijal viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto (suurusega NB! 3x4 cm paberil või PIN1 olemasolul loetakse ID-kaardilt vastuvõtus).

Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

Info telefonil: +372 6644670

Vastuvõtu avaldus NB! Täita ainult juhul, kui SAIS keskkonnas ei õnnestu avaldust esitada.

 • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus (SAIS);
 • põhihariduseta õppijal viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto (suurusega NB! 3x4 cm paberil või PIN1 olemasolul loetakse ID-kaardilt vastuvõtus).

Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

Info telefonil: +372 6644670

Vastuvõtu avaldus NB! Täita ainult juhul, kui SAIS keskkonnas ei õnnestu avaldust esitada.