Õppetöö

Õppetöö kalenderÕppeaastas kokku 40 õppenädalat

Koolivaheajad õpilastele:
jõuluvaheaeg 23.12.2019–05.01.2020
suvevaheaeg 22.06.2020–31.08.2020

NB! Iga kuu 5ndaks kuupäevaks esitada õpilastel kuludokumendid sõidusoodustuse jaoks.
Infominutid õpetajatele on 1 kord kuus.

   
02.09.2019 Õppetegevuse algus
14.09.2019 Õpilaste sõidukulu hüvitamise avalduste tähtaeg
15.09.2019 Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: september, oktoober, november, detsember, jaanuar) v.a 1. kursus
24.09.-4.10.2019 PTA-18 õpilaste arenguvestlused
27.09.2019 Ülekooliline spordipäev
29.09.2019 Mihklipäeva üritus Vabaõhumuuseumis
30.09.-04.10.2019 VL-18 hinnete väljapanek ja praktikale lubamise koosolek
04.10.2019 NA-19 praktikadokumentide esitamine ja praktika kaitsmine
04.10.2019 Õpetajate päev
10.10.2019 Lastevanemate koosolek
16.10.2019 Oskuste öö ja TÕN
21.10.-25.10.2019 PTA-18 õpilaste praktika kodukeskkonnas
Oktoober Spordipäev spordiklubis
Oktoober PTA-18 õppekäik Järvamaa Kutsehariduskeskusesse
23.10.2019 NA-19 kutseeksam
31.10.2019 NA-19 lõpetamine
7.-10.11.2019 Mardilaat
Detsember Spordipäev spordiklubis
06.12.2019- 14.02.2020 PTJ-TP praktika ettevõttes
18.12.2019 1. perioodi hinnete väljapanemise tähtaeg
20.12.2019 Õppenõukogu
06.01.-10.01.2020 Õpilaste riigieksamivalikute teadaandmine õppeosakonnale. Õppegruppide KK-20 ja NA-20 õppetöö algus
09.01.2020 VL-19 praktikale lubamise koosolek
15.01.2020 Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: veebruar, märts, aprill, mai, juuni)
20.01.-29.05.2020 NA-TP praktika ettevõttes
Jaanuar Spordipäev spordiklubis
10.02.-14.02.2020 KVH-3-17 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
21.02.2020 Vabariigi aastapäeva aktus
21.02.2020 Spordipäev/uisutamine
24.02.-1.03.2020 PTA-18 õpilaste praktika kodukeskkonnas
25.02.2020 Vastlapäev
25.02.2020 PTJ-TP praktika kaitsmine
28.02.2020 PTJ-TP kutseeksam
13.03.2020 Emakeelepäev
16.03.-20.03.2020 HTE-17, EL-17 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek, PTA-18 õpilaste arenguvestlus
25.03.-26.03.2020 Lahtiste uste päevad
08.04.2020 PTA-18 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
13.04.-17.04.2020 EL-18, HTE-18 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
13.04.-12.06.2020 PTA-18 ettevõttepraktika
Mai 2020 Kutsemeistrivõistlus „Noor Meister 2020“
Mai Spordipäev spordiklubis
18.05.-22.05.2020 EL-19, HTE-19, KVH-3-19 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
18.05.-22.05.2020 PT-3-18, TK-3-17, PT-3-18 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
25.05.2020 Lõputööde esitamise tähtaeg
01.06.-05.06.2020 PT-3-19, TK-3-19, hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
01.06.-31.08.2020 Vastuvõtt
8.06.-12.06.2020 Kutseeksamite sooritamine ja lõputööde kaitsmine, PTA-18 lõpueksam
09.06.2020 KVH-17, HTE-17, EL-17 praktika kaitsmine
11.06.2020 ML-18 ja NA-TP praktika kaitsmine
11.06.2020 PTA-18 praktikadokumentide esitamine ja praktika kaitsmine
15.06.2020 EL-19, HTE-19, KVH-3-19, EL-18, HTE-18, TK-3-17 ja TK-2-18 praktikadokumentide esitamine ja praktika kaitsmine
16.06.2020 Õppenõukogu, NA-TK kutseeksam
18.06.2020 PT-3-18, TK-3-18 praktika kaitsmine
19.06.2020 Lõpuaktus
20.07.2020 NA-20 praktikale lubamise koosolek
21.08.2020 ST-2-19, PT-2-19, NT-2-19 ja TK-2-19 praktika kaitsmine
25.08.2020 Õppenõukogu

Õppeaastas kokku 40 õppenädalat

Koolivaheajad õpilastele:
jõuluvaheaeg 23.12.2019–05.01.2020
suvevaheaeg 22.06.2020–31.08.2020

NB! Iga kuu 5ndaks kuupäevaks esitada õpilastel kuludokumendid sõidusoodustuse jaoks.
Infominutid õpetajatele on 1 kord kuus.

   
02.09.2019 Õppetegevuse algus
14.09.2019 Õpilaste sõidukulu hüvitamise avalduste tähtaeg
15.09.2019 Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: september, oktoober, november, detsember, jaanuar) v.a 1. kursus
24.09.-4.10.2019 PTA-18 õpilaste arenguvestlused
27.09.2019 Ülekooliline spordipäev
29.09.2019 Mihklipäeva üritus Vabaõhumuuseumis
30.09.-04.10.2019 VL-18 hinnete väljapanek ja praktikale lubamise koosolek
04.10.2019 NA-19 praktikadokumentide esitamine ja praktika kaitsmine
04.10.2019 Õpetajate päev
10.10.2019 Lastevanemate koosolek
16.10.2019 Oskuste öö ja TÕN
21.10.-25.10.2019 PTA-18 õpilaste praktika kodukeskkonnas
Oktoober Spordipäev spordiklubis
Oktoober PTA-18 õppekäik Järvamaa Kutsehariduskeskusesse
23.10.2019 NA-19 kutseeksam
31.10.2019 NA-19 lõpetamine
7.-10.11.2019 Mardilaat
Detsember Spordipäev spordiklubis
06.12.2019- 14.02.2020 PTJ-TP praktika ettevõttes
18.12.2019 1. perioodi hinnete väljapanemise tähtaeg
20.12.2019 Õppenõukogu
06.01.-10.01.2020 Õpilaste riigieksamivalikute teadaandmine õppeosakonnale. Õppegruppide KK-20 ja NA-20 õppetöö algus
09.01.2020 VL-19 praktikale lubamise koosolek
15.01.2020 Õppetoetuste taotluste esitamise tähtaeg (periood: veebruar, märts, aprill, mai, juuni)
20.01.-29.05.2020 NA-TP praktika ettevõttes
Jaanuar Spordipäev spordiklubis
10.02.-14.02.2020 KVH-3-17 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
21.02.2020 Vabariigi aastapäeva aktus
21.02.2020 Spordipäev/uisutamine
24.02.-1.03.2020 PTA-18 õpilaste praktika kodukeskkonnas
25.02.2020 Vastlapäev
25.02.2020 PTJ-TP praktika kaitsmine
28.02.2020 PTJ-TP kutseeksam
13.03.2020 Emakeelepäev
16.03.-20.03.2020 HTE-17, EL-17 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek, PTA-18 õpilaste arenguvestlus
25.03.-26.03.2020 Lahtiste uste päevad
08.04.2020 PTA-18 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
13.04.-17.04.2020 EL-18, HTE-18 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
13.04.-12.06.2020 PTA-18 ettevõttepraktika
Mai 2020 Kutsemeistrivõistlus „Noor Meister 2020“
Mai Spordipäev spordiklubis
18.05.-22.05.2020 EL-19, HTE-19, KVH-3-19 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
18.05.-22.05.2020 PT-3-18, TK-3-17, PT-3-18 hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
25.05.2020 Lõputööde esitamise tähtaeg
01.06.-05.06.2020 PT-3-19, TK-3-19, hinnete väljapanemise tähtaeg ja praktikale lubamise koosolek
01.06.-31.08.2020 Vastuvõtt
8.06.-12.06.2020 Kutseeksamite sooritamine ja lõputööde kaitsmine, PTA-18 lõpueksam
09.06.2020 KVH-17, HTE-17, EL-17 praktika kaitsmine
11.06.2020 ML-18 ja NA-TP praktika kaitsmine
11.06.2020 PTA-18 praktikadokumentide esitamine ja praktika kaitsmine
15.06.2020 EL-19, HTE-19, KVH-3-19, EL-18, HTE-18, TK-3-17 ja TK-2-18 praktikadokumentide esitamine ja praktika kaitsmine
16.06.2020 Õppenõukogu, NA-TK kutseeksam
18.06.2020 PT-3-18, TK-3-18 praktika kaitsmine
19.06.2020 Lõpuaktus
20.07.2020 NA-20 praktikale lubamise koosolek
21.08.2020 ST-2-19, PT-2-19, NT-2-19 ja TK-2-19 praktika kaitsmine
25.08.2020 Õppenõukogu