Vastuvõtt

Vastuvõtutingimused • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus (SAIS);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto - Tehakse kohapeal või kodus kasutades selleks FotoBox.hitsa.ee
  • Nõuetekohasel dokumendifotol on inimest pildistatud:

   • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud)
   • neutraalse ilmega
   • avatud silmadega ja suletud suuga
   • nägu fookuses ja selge detailsusega
   • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest
   • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal
   • ilma varjudeta (nt taustal, näol)
   • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust.
   • ilma peakatteta

Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

Info telefonl: +372 6644670

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Dokumendid:

Vanema nõusolek sisseastumisel - TRÜKKIMISEKS (PDF)
Vanema nõusolek sisseastumisel - TÄIDETAV PDF Digiallkirja jaoks

Digitaalselt allkirjastades vanema nõusolek saatke e-postile info@tkak.ee 

 Täita ainult juhul, kui SAIS keskkonnas ei õnnestu avaldust esitada.

 • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus (SAIS);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto - Tehakse kohapeal või kodus kasutades selleks FotoBox.hitsa.ee
  • Nõuetekohasel dokumendifotol on inimest pildis


  • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
  • vormikohane avaldus (SAIS);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • foto - Tehakse kohapeal või kodus kasutades selleks FotoBox.hitsa.ee
   • Nõuetekohasel dokumendifotol on inimest pildistatud:

    • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud)
    • neutraalse ilmega
    • avatud silmadega ja suletud suuga
    • nägu fookuses ja selge detailsusega
    • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest
    • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal
    • ilma varjudeta (nt taustal, näol)
    • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust.
    • ilma peakatteta

  Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

  Info telefonl: +372 6644670

  Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

  Dokumendid:

  Vanema nõusolek sisseastumisel - TRÜKKIMISEKS (PDF)
  Vanema nõusolek sisseastumisel - TÄIDETAV PDF Digiallkirja jaoks

  Digitaalselt allkirjastades vanema nõusolek saatke e-postile info@tkak.ee 

   Täita ainult juhul, kui SAIS keskkonnas ei õnnestu avaldust esitada.