Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

 

25.04 – 14.08.2022 toimub avalduste vastuvõtt SAIS.ee keskkonnas ja koolis kohapeal kab 213. 

01.05 – 22.06.22 tööpäeviti kell 8.30 – 17.00
27.06 – 14.08.22 tööpäeviti kell 10:00 – 15:00

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

 


Kinnisvarahaldur (1 aasta ja 6 kuud)

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud.

Õpingute sihtrühmaks on keskharidusega õppija.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTasemeõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine ja töökohapõhineEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg1 aasta ja 6 kuud

Õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina.

Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused kinnisvarahalduri alusteadmistest ehitistes, kinnisvaraobjekti heakorrast ja hoolduskorraldusest, erialasest võõrkeelest, erialasest õigusõppest, majandusarvestusest, kinnisvara haldamisest ja oma õpitee ja töö kavandamisest muutuvas keskkonnas.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, kus hinnatakse kutsele „Kinnisvarahaldur, tase 5” vastavate kompetentside saavutatust.  

 

 

 

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud. Fail
Õppekava PDF
Rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF