Täiendusõpe

EL mesindusprogrammi kursused

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.10.2021 kehtestatud täiendavatest kontrollmeetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, jõustuvad uued piirangud täienduskoolituses:

  • Kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust esitades kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
  • Negatiivse testimise tõendiga koolitusel kontaktõppes osaleda ei ole võimalik.

Kursustele registreerimine

UUS! Meetootjate kursus

40 ak/t  eestikeelne. 

Kursuse kuupäevad:  29.01.22 /  30.01.22 / 12.02.22 / 13.02.22 / 05.03.2022

Asukoht:  Veebipõhine koolitus / Veebikeskkonnas Zoom

Grupi suurus: maksimaalselt 40 inimest

Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega mesinikele, kes on mee- või mesindussaadute tootjad ning omavad mesindusettevõtet.
Kursuse eesmärk on kujundada teadmised mesindussektori seostest majanduse, turunduse, kommunikatsiooni ja muutuste juhtimisega.

Saavutatavad õpiväljundid:

  • analüüsib mesindusettevõtlust lähtuvalt majandussektorite vahelistest seostest ning muutuste vajadusest;
  • mõistab turunduse juhtimise ja ettevõttesisese kommunikatsiooni vahelist toimimist ning oskab neid oma tegevuses rakendada;
  • analüüsib tõuaretuse olulisust mesindusettevõtte arendamisel.

Õppekeskkond: Koolitus toimub Tallinna Kopli Ametikooli Zoom veebikeskkonnas. Koolitaja tagab osalejale turvalise ligipääsu Zoom platvormile. Tehnilistest vahenditest on vajalikud  mikrofoni ja kaamera kasutamise võimalus.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 32 ak.tundi.
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest.
 

Kursustele registreerimine

Ajakava

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019 - 2022 raames