Täiendusõpe

EL mesindusprogrammi kursused

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.10.2021 kehtestatud täiendavatest kontrollmeetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, jõustuvad uued piirangud täienduskoolituses:

  • Kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust esitades kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
  • Negatiivse testimise tõendiga koolitusel kontaktõppes osaleda ei ole võimalik.

Kursustele registreerimine

Mesinduskursus algajatele

40 ak/t. 

Õppekava eestikeelne 

Lektorid:

Maire Valtin on mesinikuna tegutsenud 23 aastat ning omab 17 aastat lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte algataja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. On pälvinud kahel korral aasta mesiniku tiitli 2014.a ja 2006.a. Lisaks paljudele auhindadele on ta olnud aasta põllumehe nominent. Maire Valtin omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.

Tago Holsting on praktiseeriv mesinik alates 2014.aastast. Lõpetanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesiniku eriala 2014.aastal. Mesindusteaduse uudiste (ja klassika) vahendaja eesti keelde. On läbinud mesindusaktiivi koolitajate koolitusprogrammi. Lektori kogemus üle 5 aasta. Omab lektori kogemust erinevatelt teabeüritustelt, on mesinduse eriala inglise keele õpetaja Olustvere TMK-s, Tallinna Kopli Ametikooli külalislektor. 


Martin Valtin on mesindusega tegelenud üle 20 aasta ning omab lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte OÜ Artocarpus (www.mesi24.ee) eestvedaja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. Omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.


Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.


Ühe grupi suurus:  30 inimest


Sihtrühm: Kursus on suunatud mesinduses alustavatele või hobimesindusega tegelevatele mesinikele, kes pole varem erialast koolitust läbinud.   


Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 32 ak.tundi
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest
3.    Sooritatud suuline arvestus

Lõpphinne kursusel kujuneb suulise arvestusega. Hinnatakse kursuslase teadmisi mesilaste bioloogiast, aastaringist ja nende peamiste hooldusvõtete tundmist ning olulisemat tööga seotud oskusteavet suulise arvestuse käigus. Praktiliste harjutuste hindamine toimub tööharjutuse käigus.

Ajakava rühm Harjumaa I- Mesinduse algkursus

Kursustele registreerimine

Ajakava Lõuna-Eesti - Mesinduse algkursus

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019- 2022 raames