Warning: Invalid argument supplied for foreach() funktsioonis menu_unserialize() (rida 408 / /srv/kutsekooliveeb/includes/menu.inc).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable funktsioonis _menu_check_access() (rida 645 / /srv/kutsekooliveeb/includes/menu.inc).

Sulge

Täiendusõpe

Tasuta tööalased koolitused - 2020.a ESF


2020.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"

II poolaasta raames toimuvad tasuta kursused.

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

 

NB! Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.   

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 6644674.

Aiataimede kasvatamine ja aia kavandamise metoodikad

NB! RÜHM ON TÄIS

Kursuse maht: 110 ak.t (80 ak.t kontaktõpe, 30 ak.t iseseisev töö) eestikeelne.

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Olev Abner, Dmitri Pšenitšnõi, Hannes Maripuu, Reti Randoja-Muts, Kaidi Laine. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest. 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
  2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
  3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
  4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

Õppekava - Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

Ajakava - Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad