Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

12.07 - 30.07 toimub vastuvõtuavalduste esitamine ainult SAIS süsteemi kaudu.
Alates 02.08 on võimalik avaldusi esitada ka Tallinna Kopli Ametikoolis kohapeal.

NB! Avalduse esitamiseks on vaja omada ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID


Puukäsitöö (2a.)

Puukäsitöö - kutseõpe tase 4
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittoodete ja teenuste turundamisest.

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ja fotograafias.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami.

Puukäsitöö tase 4, kutseõpe 2a Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF