Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Nahkkäsitöö (2.a)

Nahkkäsitöö valmistaja tase 4, kutseõpe, 2 aastat.
NB! Vastuvõtt toimub üle aasta. Järgmine vastvõtt - 2022

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegJärgmine vastvõtt
ÕppeliikKuseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastatJärgmine vastvõtt2022

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nahkkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena nahkkäsitöö valdkonnas.

Nahkkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja nahatööpärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest ning erinevatest nahatöödest.

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased nahast väikeesemeid, liistuta nahkjalatseid, erinevaid nahkvorme, nahast raamatuköiteid, karpe ning vutlareid ja saadakse teadmisi nahkkäsitööalasest ettevõtlusest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik omandada praktilisi oskusi metall- ja savitöödes, maalimises, kirjakunstis ja fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nahkkäsitööline, tase 4 kutseeksami.

Nahkkäsitöö valmistaja tase 4, kutseõpe 2 aastat .pdf
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF