Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

 

25.04 – 14.08.2022 toimub avalduste vastuvõtt SAIS.ee keskkonnas ja koolis kohapeal kab 213. 

01.05 – 22.06.22 tööpäeviti kell 8.30 – 17.00
27.06 – 14.08.22 tööpäeviti kell 10:00 – 15:00

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

 


Maaler (1 a.)

Maaler tase 4, tasemeõpe 1 a.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTasemeõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist.


Maaler töötab töökohal üksinda ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest, suurematel objektidel töötab maaler meeskonnas, kus arvestab enda ja teiste rolliga meeskonnas.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust, mida hinnatakse kutseeksamiga ja õpilane omandab „Maaler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni

Maaler tase 4, tasemeõpe, 1 a. Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF