Täiendusõpe

EL mesindusprogrammi kursused

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019-2022 raames rahastatav mesinduskursus

 


Mesinduskursus algajatele

RÜHMAD ON TÄIS

40 ak/t. 2 eestikeelset rühma & 1 venekeelne rühm

Õppekava eestikeelne 

Õppekava venekeelne

NB! Alustame eestikeelsete rühmadega maikuu keskpaigas! Koolituse teoreetiline osa viiakse läbi videokoolitusena. Teoreetiline ja praktiline õpe toimub ajavahemikul 15.05-31.07.2020.

Lektorid:

Maire Valtin on mesinikuna tegutsenud 23 aastat ning omab 17 aastat lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte algataja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. On pälvinud kahel korral aasta mesiniku tiitli 2014.a ja 2006.a. Lisaks paljudele auhindadele on ta olnud aasta põllumehe nominent. Maire Valtin omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.


Jorma Õigus on mesindusega tegelenud 17 aastat ja omab lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on väikeettevõtja, kes on brändi „Mulgi-Mõisa Mesi“ eestvedaja, mida on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tunnustanud pääsukese kvaliteedimärgiga ning Mulgimaa arenduskoda Mulgi märgiga. Lõpetanud Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskooli mesiniku eriala. 2014 aastast alates Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu kutseeksami hindaja ja Eesti Mesinike Liidus mesinike koolitaja. Hetkel on ta kutseline mesinik ja majandab 110 mesilasperega. Jorma Õigus omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.


Martin Valtin on mesindusega tegelenud üle 20 aasta ning omab lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte OÜ Artocarpus (www.mesi24.ee) eestvedaja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. Omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.


Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.


Ühe grupi suurus:  30 inimest


Sihtrühm: Kursus on suunatud mesinduses alustavatele või hobimesindusega tegelevatele mesinikele, kes pole varem erialast koolitust läbinud.   


Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1.    Osalemine 80% õpingutes, seega vähemalt neljal õppepäeval 32 ak.tundi
2.    Tõestus õpiväljundite saavutatusest
3.    Sooritatud suuline arvestus

Lõpphinne kursusel kujuneb suulise arvestusega. Hinnatakse kursuslase teadmisi mesilaste bioloogiast, aastaringist ja nende peamiste hooldusvõtete tundmist ning olulisemat tööga seotud oskusteavet suulise arvestuse käigus. Praktiliste harjutuste hindamine toimub tööharjutuse käigus.

 

 

Eestikeelne ajakava:

Ajakava I rühmale- Mesinduse algkursus 

Ajakava II rühmale- Mesinduse algkursus

 

Venekeelne ajakava:

Ajakava - Mesinduse algkursus

 

 

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019- 2022 raames