Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Uudised Prindi leht
Ekskursioon
21.10.2013
Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel toimus õpilaste külastus Soomaa looduskeskusesse ja Riisa rabasse
Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeringule õnnestub meie õpilastel sellel õppeaastal osaleda mitmetel õppekäikudel kinnistamas bioloogia- ja geograafiatundides saadud teadmisi.
10-12. oktoober külastasime Soomaa looduskeskust ja Riisa raba. Helme koopaid ja ordulinnuse varemeid, Taagepera lossi, Kiidjärve looduskeskust ning Ahja jõe ürgorgu. Tutvusime metsakuklaste eluga.
Kolmandal päeval külastasime Alatskivi lossi ja osalesime looduskeskuse programmis “ Kivid räägivad Läänemere ajaloost“
Vaatamata vihmale oli reis põnev ja huvitav.

Nii nagu eelnevatel aastatel oli meil ka sellel aastal võimalus täiendada keskkonnaalaseid teadmisi tänu KIK projekti Keskkonnateadlikus noorte karjäärivõimalususte rahastusele.