Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale
Töökohapõhine õpe
Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Töökohapõhine õpe Prindi leht

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE = ÕPIPOISIÕPE

Õpi ja tööta koos meistritega!

Mis see on?

 • Kutseõppe õppevorm, mis toimub kooli, õpilase ja ettevõtte koostöös.
 • Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes.
 • Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

 

Kellele sobib?

 • Noorele esimese eriala omandamiseks.
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks.
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

 

Kuidas toimub?

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka  kutsetunnistuse.

 

Mis on eelised?

Esimese ameti omandajale

 • Kõige praktilisem õppevorm: vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus.
 • Õpingud tagavad tööturul hinnatud töökogemuse.
 • Sobivuse korral saab pärast õpinguid jääda tööle praktikaettevõttesse.
 • Ettevõttes tehtud töö eest makstakse tasu.

 

End täiendada soovivale töötajale

 • Võimalus täiendada oma praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.
 • Võimalus töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus.

 

Millised on toetused?

Õpilasel on õigus saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega:

 • Heade õppetulemuste korral võib õpilane taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust – 60 eurot kuus.
 • Õpilasele hüvitatakse kodu ja kooli vahelised ühistranspordikulud (v.a asulasisene transport).
 • Alla 20-aastastel keskhariduseta õpilastel on õigus saada koolilõunatoetust.

 

Oled huvitatud ja tahad rohkem teada? Vaata http://www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope/ 

 

   ...