Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale
Töökohapõhine õpe
Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Vastuvõtt Prindi leht

 

Puhastusteenindaja, tase 3 õpe

 

Tallinna Kopli Ametikool avab septembrist õppegrupi puhastusteenindajatele. Õppetöö toimub vene keeles septembrist juunini. 1/3 õppest toimub üks kord nädalas reedeti Tallinna Kopli Ametikoolis, õppepäeva pikkus on keskmiselt 9 tundi. 2/3 õppest toimub ettevõttes. Õpe lõppeb kutseeksamiga, mille sooritamisel väljastatake SA Kutsekoja poolt kutsetunnistus puhastusteenindaja tasemele 3. Lisaks kutsetunnistusele saab õpilane ka kutsekooli lõputunnistuse.

 

Tegu on töökohapõhise õppevormiga, kuhu õppima asumise eelduseks on töötamine puhastusteenindajana. Töökohapõhine õpe on tasuta võimalus töötamise kõrvalt tõsta puhastusteenindajate  erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus ning täiendada nende praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.

 

Kasu õppijale:

·         Töötamine ja õppimine toimub paralleelselt, õpitud oskused kinnistuvad koheselt töökeskkonnas.

·         Õppimise ajal saab õpilane töötamise eest tasu, tal on säilinud töökoht.

·        Õppuritele makstakse õppetoetust, sõidutoetust ja neile on tasuta koolilõuna. Neile kehtivad kõik õpilaspiletiga kaasnevad soodustused.

·         Kvalifikatsioon annab töötajale kindluse tulevikuks, motiveeritud on suhted tööandjaga, kes toetab töötaja õppimist.

 

Kasu tööandjale:

·         Ettevõtte töötajatel on olemas erialane väljaõpe ja kutsetunnistus.

·         Töökohapõhine õpe on võimalus tasuta töötajaid koolitada.

·         Teiste juhendamine arendab ka  juhendajat.

·         Võimalus osaleda õppekavade arendamisel ja rakenduskavade täpsustamisel, koostöö kutsekooliga.

 

Õppesse asumiseks tuleb täita avaldus ja töökohapõhise õppe elulookirjeldus elektrooniliselt kooli kodulehel kaudu  http://www.tkak.ee/sisse 

 

Lisaks avaldusele on kooli õppima asumiseks vaja esitada järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass)
  • põhihariduseta kandidaadil viimase aasta õpitulemused, kooli lõpetanul lõputunnistus
  • 1 foto suurusega 3x4 cm

 

Lisainfot saab:

Töökohapõhise õppe kordinaator Eleri Cortina, koolitus@tkak.ee , telefon + 372 51 21 560 või Tallinna Kopli Ametikoolist info@tkak.ee , telefon +372 66 44 670