Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Tasuta tööalased koolitused Prindi leht

 

Euroopa Liidu Eesti riikliku mesindusprogrammi 01.08.2020–31.07.2022 raames rahastatav mesinduskursus 

 

Väiketootjate mesinduskursus

 

40 ak/t (32 ak/t teooria, 8 ak/t praktiline osa​ eestikeelne. 

 

Grupi suurus: maksimaalselt 25 inimest

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid.

Sihtrühm: Kursus on suunatud kogemustega väikemesilaste mesinikele ettevõtluse laiendamiseks. Koolitusega taotletakse, et väiketootjate kursuse läbinu omab teadmisi ning oskusi ettevõtluse laiendamiseks lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest, mesindusettevõtluse eripärast ja väärtustab heade mesindustavade rakendamist.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;

 • Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses;

Õpitulemusi hinnatakse mitteeristavat (arvestatud, mittearvestatud) hindamismeetodit kasutades jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

 

Lektorid:

Kaspar Kaugija on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal ning omab teadusmagistri kraadi. Kaspar on läbinud juhtide arengu programmi raames 80-tunnise Coachingu koolituse ning talle on omistatud Coach`i diplom (AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching). Kasparil on praktilist töökogemust ettevõtluses üle 20 aasta ning töökogemust tippjuhina 14 aastat.Ta on juhtinud kolledžit, kutsekooli ja töötanud arendusprorektorina ülikoolis. Täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta.

Martin Toding on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal ning omab teadusmagistri kraadi. Hetkel on Martin Toding Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse doktorant. Martinil on lektorikogemust juba 15 aastat. Martin Toding on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi ettevõtluse lektor ja magistri õppekavajuht ning ettevõtluse lektor OÜ Reting PR koolituskeskuses ja OÜ Entre Koolituses.

Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning  seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Hetkel omandab Marge Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi. Üle seitsme aasta tegutsenud  täiskasvanute koolitajana raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.

Maire Valtin on mesinukuna tegutsenud 23 aastat ning omab 17 aastat lektorikogemust erinevate mesindusalaste koolituste läbiviimises. Ta on tegutseva pereettevõtte algataja, mis tegeleb meesegude valmistamise ja mesilasemade kasvatamisega. Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liige. On pälvinud kahel korral aasta mesiniku tiitli 2014.a ja 2006.a. Lisaks paljudele auhindadele on ta olnud aasta põllumehe nominent. Maire Valtin omab kutsetunnistust Mesinik Tase 5.

Tago Holsting on praktiseeriv mesinik alates 2014.aastast. Lõpetanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesiniku eriala 2014. aastal. Mesindusteaduse uudiste (ja klassika) vahendaja eesti keelde. Tago Holsting on läbinud mesindusaktiivi koolitajate koolitusprogrammi. Lektori kogemus üle 5 aasta. Omab lektori kogemust erinevatelt teabeüritustelt, on mesinduse erialase inglise keele  õpetaja Olustvere TMK-s, Tallinna Kopli Ametikooli mesindusõpetaja ja Tallinna Loomaaia mesinik.

 

NB! Koolitus viiakse läbi videokoolitusena!

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht Teemad Lektorid
R 03.04 10.00-13.15 4 ak.t Äriplaani koostamise erinevad võimalused. 

Kaspar Kaugija 

L 04.04 10.00-13.15 4 ak.t Uute võimaluste leidmine äritegevuse laiendamiseks. 

Maire Valtin

E 06.04 10.00-13.15 4 ak.t Mee- ja mesindussaaduste turundamine ja aktiivse müügitegevuse võimalused. Martin Toding
T 07.04 10.00-13.15 4 ak.t

Mee- ja mesindussaaduste turundamine ja aktiivse müügitegevuse võimalused.

Martin Toding
L 11.04 10.00-13.15 4 ak.t Toetuste taotlemine, erinevad taotluste võimalused, dokumentide vormistamine. Ärialaste ohtude ja riskide maandamine mesinduses.
 
Maire Valtin
P 12.04 10.00-13.15 4 ak.t Toetuste taotlemine, erinevad taotluste võimalused, dokumentide vormistamine. Ärialaste ohtude ja riskide maandamine mesinduses. Maire Valtin
T 14.04 10.00-13.15 4 ak.t Tulude-ja kulude kalkulatsioon, omahinna arvutamine. Marge Kriisa
R 17.04 10.00-13.15 4 ak.t Tulude-ja kulude kalkulatsioon, omahinna arvutamine. Marge Kriisa
L 25.04 10.00-13.15 4 ak.t Mesindust reguleerivad õigusaktid. Uusimad suunad mesinduses. Tago Holsting
P 26.04 10.00-13.15 4 ak.t Mesindust reguleerivad õigusaktid. Uusimad suunad mesinduses. Tago Holsting

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2019- 2022 raames

 ​​2020.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"  I poolaasta raames toimuvad tasuta kursused.

 

NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega on hetkel peatatud kõikide kursuste toimumine kuni 1. maini!

 

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

 

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

 • erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

 

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

 

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 


Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

 

NB! 

Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.  

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

 

Lisainfo telefonil 66 44 674.

 


Allolevast nimekirjast leiate 2020 I poolaastal toimuvad kursused. Lingile vajutades saab rohkem infot.

 

Pottsepatööde kursusEestikeelne

Aiataimede kasvatamine ja aia kavandamise metoodikadEesti- ja venekeelne

Maalritööde kursusEestikeelne

Nooremaedniku baaskursus. Eestikeelne

 


 

Pottsepatööde kursus 

160 ak.t eestikeelne. 

Lektorid:

Koit Koppel. Kutseõpetaja, Korstnapühkija-meister, tase 5, pottsepp-meister. MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse liige. Koolitaja alates 2006.aastast. Omab täiskasvanute koolitaja tase 5 kutset.

Kristo Koppel. Korstnapühkija tase 4, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi).Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena. 

 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Asukoht: Kopli 98, I  korrus: ruum 165 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Sooritatud hindeline teooriaeksam;
 4. Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust. 

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
R 27.03 10.00-18.00 10 ak.t
L 28.03 09.00-17.00 10 ak.t
P 29.03 09.00-17.00 10 ak.t
R 03.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 04.04 09.00-17.00 10 ak.t
P 05.04 09.00-17.00 10 ak.t
R 17.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 18.04 09.00-17.00 10 ak.t
P 19.04 09.00-17.00 10 ak.t
R 24.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 25.04 09.00-17.00 10 ak.t
P 26.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 02.05 09.00-17.00 10 ak.t
P 03.05 09.00-17.00 10 ak.t
R 08.05 09.00-17.00 10 ak.t
L 09.05 09.00-17.00 10 ak.t

 

Õppekava Pottsepatööde kursus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus 


 

Aiataimede kasvatamine ja aia kavandamise metoodikad

 

Kursuse maht: 110 ak.t (80 ak.t kontaktõpe, 30 ak.t iseseisev töö) eestikeelne.

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Olev Abner, Dmitri Pšenitšnõi, Hannes Maripuu, Reti Randoja-Muts, Kaidi Laine. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest. 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;

 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    

 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;

 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Ajakava

Teema

Maht/asukoht

Lektor

Kuupäev

Kellaaeg

Sissejuhatus kursusesse,  terminoloogia, mõisted, aia kavandamise põhialused (plaanimaterjali lugemine ja kasutamine alusplaanina). Tingmärgid aiaplaanil.

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

06.02

16.00-19.00

Värvused aias – värvusõpetuse põhialused. Kompositsiooni koostamise põhimõtted aia kavandamisel.

8 ak/t

Kopli 98

H. Molok

15.02

09.30-16.00

Aia kavandamise üldpõhimõtted. Praktiline õppetöö Aiaala inventeerimine, analüüs ja tsoneerimine.

8 ak/t

Kopli 98

H. Molok

22.02

09.30-16.00

Aia kujundusteemad ning valikumeetodid.

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

27.02

16.00-19.00

Praktiline õppetöö pinnakompositsiooni loomine aiataimede kavandamisel.

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok 12.03 16.00-19.00

Kasvupinnased ja multšid aiandused, kasutamine haljastuses. Praktiline õppetöö Mulla määramine. Suvelillede liigid ja kasutamine. Suvelillede paljundamine.

8 ak/t

Kopli 98

H. Molok

21.03 9.30-16.00

Püsilillede liigid ja kasvatamine. Maitsetaimede tundmaõppimine ja kasvatamine.

8 ak/t

Kopli 98

H. Molok

04.04

09.30-16.00

Sibullillede liigid, kasvatamine ja kasutamine.

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

H. Maripuu

14.04

13.00-16.00

Puittaimede liigid ja puittaimede määramine. Õppekäik Kopli asumis. 

8 ak/t
Kopli 98

O.Abner

28.04

12.00-18.00

Puuvilja-ja marjakultuuride kasvatamine.

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

K.Laine

30.04

13.00-16.00

Praktiline õppetöö Köögiviljade kasvatamine. Kompostimise põhimõtted, haljastusjäätmete utiliseerimine.

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

D. Pšenitšnõi

05.05

13.00-16.00

Praktiline õppetöö aiataimede kavandamine, taimekompositsiooni loomine. Plaani viimistlemine.

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

07.05

16.00-19.00

Kavandatud aia kolmemõõtmeline kujutamine. Praktiline õppetöö Maketi koostamise põhialused.            

8 ak/t

Kopli 98

R.Randoja-Muts

21.05

10.00-17.00

Aiaplaanide esitlemine ja kaitsmine. Kursuse kokkuvõte ja lõpetamine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

28.05

16.00-19.00

 

 

Aiataimede kasvatamine ja aia kavandamise metoodikad venekeelne

 

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Tamara Baciu, Olev Abner, Hannes Maripuu, Eneli Käger. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

Ajakava

Päev

Kuupäev

Kellaaeg

Tundide maht

Lektor

R

27.03 16.00-19.00

4 ak.t

Hannes Maripuu

L

28.03 10.00-18.00

10 ak.t

Eneli Käger

R

10.04 16.00-19.00

4 ak.t

Tamara Baciu

L

11.04 10.00-18.00

10 ak.t

Väino Eskla

R

24.04 16.00-19.00

4 ak.t

Tamara Baciu

L

25.04 10.00-18.00

10 ak.t

Olev Abner

R

08.05 16.00-19.00

4 ak.t

Tamara Baciu

L

09.05 10.00-18.00

10 ak.t

Eneli Niinepuu

R 22.05 16.00-19.00 4 ak.t Tamara Baciu
L 23.05 10.00-18.00 10 ak.t Hannes Maripuu
L 30.05 10.00-18.00 10 ak.t Kaidi Laine/Tamara Baciu

 

 

Õppekava Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Maalritööde kursus 

80 ak.t eestikeelne

 

Lektor: Tatjana Zamkovaja.Vanemkutseõpetaja. Kõrgharidus. Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikool). Töökogemus pedagoogina alates aastast 1973- Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Disaini Kõrgkool. Baltimaade ametikoolide viimistlejate kutsevõistlusel osalejate ettevalmistaja. Võistluse „Noor Meister“ maalrite ettevalmistaja Tallinna Kopli Ametikoolis. Juhendanud täiskasvanute koolituses viimistluskursusi alates 2005. aastast. Osalenud erialastel täienduskoolitustel. Läbinud 2014.aastal koolituse „Andragoogika koolitus täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolides“.

 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%;
 • Sooritatud test positiivsele tulemusele;
 • Sooritatud 3 praktilist tööd:
 1. aluspinna ettevalmistamine (tasandamine, pahteldamine);
 2. ettevalmistatud aluspinna värvimine;
 3. rullmaterjali paigaldamine seinale (sise- ja välisnurga pealistamine).

Õpiväljundite saavutamisel hinnatakse praktiliste tööde sooritamist ja testi sooritamist positiivsele tulemustele.

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
N 26.03 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
R 27.03 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
L 28.03 09.30-14.00 Kopli 98 6 ak.t
E 06.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 07.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 08.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
N 09.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 13.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 14.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 15.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 20.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 21.04 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 22.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t
N 23.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t

 

Õppekava Maalritööde kursus

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Nooremaedniku baaskursus

 

160 ak/t (140 ak/t kontaktõpe, 20 ak/t iseseisev töö)​ eestikeelne. 

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Olev Abner, Dmitri Pšenitšnõi, Eneli Käger, Väino Eskla, Anneli Banner, M. Simmer, Pille Hermann, Kaidi Laine, Sille Viljamaa, Hannes Maripuu, J. Mettik. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;

 2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70 % ulatuses;                    

 3. sooritatud  lõputöö (herbaarium) positiivsele tulemusele (taimed on õigesti määratud);

 4. sooritatud praktiline töö juhise järgi.

Hinnatakse (suulise tagasiside teel) taimekogu vastavust nooremaednik tase 3 kutsestandardi lisa 1 „Taimmaterjali nimekirjale” ning praktilise töö sooritamist etteantud juhise järgi.

Ajakava

 

Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht Teemad Lektor
13.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Sissejuhatus kursusesse, terminoloogia, mõisted. Ülevaade nooremaednik tase 3 kutsestandardist. H.Molok
18.02 12.30-16.00 Kopli 98 4 ak.t Eesti aianduse ajaloost. Taluaia taimed. A.Banner
20.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Looduslikud taimeliigid H.Molok
29.02 09.30-16.00 Kopli 98 8 ak.t Suvelillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses. Püsilillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses H.Molok
03.03 12.30-15.30 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised). E.Käger
07.03 09.30-16.00 Kopli 98 8 ak.t Köögivilja- ja maitsetaimede peenarde kavandamine. Külvikord ja viljavaheldus. Taimede kasvatamine konteinerites ja kõrgpeenardes. H.Molok
17.03 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö  Köögiviljakultuuride tundmaõppimine, kasvatamine (külvamine, pikeerimine,potistamine).  D.Pšenitšnõi
18.03 10.00-15.00 Kopli 35 viljapuuaed 6 ak.t

Praktiline õppetöö viljapuude võra kujundamine.

V.Eskla
24.03 10.00-15.00 Kopli 98 6 ak.t Praktiline õppetöö viljapuude ja marjapõõsaste paljundamine. V.Eskla
26.03 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t

Umbrohud aias, tõrjeviisid- ja võtted.

H.Molok
31.03 12.30-15.30 Kopli 98 4 ak.t

Maheviljeluse põhimõtted (looduslähedane viljelemine, permapeenarde rajamise põhimõtted)

M.Simmer
01.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Multšid ja kompostid aianduses. Praktiline õppetöö mulla määramine (lõimis ja pH). H.Molok
02.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t

Kõrrelised aias. Muru rajamine ja hooldamine.

H.Molok
08.04 13.00-16.00

Tallinna Loomaaed

4 ak.t Praktiline õppetöö sisehaljastuse rajamise põhimõtted. Toataimede paljundamine ja istutamine. H. Maripuu
18.04

Kopli 98: 09.30-12.30 Botaanikaaed:13.30-16.30

Kopli 98 /Tallinna Botaanikaaed 8 ak.t Aiataimede kasvupinnased. Mahtude arvutamine. Praktiline õppetöö toataimede tundmaõppimine

H. Molok

J.Mettik

30.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise põhimõtted. Peenarde kavandamine maakasutusest lähtuvalt. H. Molok
05.05 13.00-16.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t Taimekahjustajate tundmaõppimine. P.Hermann
06.05 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Haljasjäätmete kompostimise võimalused. Ringkäik kompostimise väljakul. D. Pšenitšnõi
09.05 09.30-16.00 Kopli 98 8 ak.t Maitsetaimede tundmaõppimine. Praktiline õppetöö maitsetaimede paljundamine (külvamine,pikeerimine).  H. Molok
12.05 10.00-16.00 Kopli 98 8 ak.t Puittaimede tundmaõppimine. O.Abner
13.05 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Sibullillede tundmaõppimine ja kasvatamine. Ajatamise põhimõtted.  H.Maripuu
19.05 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö puuvilja-ja marjakultuuride kasvatamine. K.Laine
20.05 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö köögiviljapeenra rajamine D. Pšenitšnõi
25.05 12.30-15.30 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede hooldustööd (taimekaitse köögi-ja puuviljakultuuridel, mahetaimekaitse alused) E.Käger
26.05 10.00-16.00 Kopli 98 8 ak.t Praktiline õppetöö Aiataimede määramine. Herbaariumi koostamine.  S.Viljamaa
27.05 16.00-19.00 Kopli 98/Põhjala tehase kogukonnaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö  taimede kasvatamine konteinerites (istutuskastid, taimeanumad). H.Molok
30.05 09.30-16.00 Kopli 98 8 ak.t Iseseisva töö (herbaariumi) esitlemine ja analüüs. Tagasisidestamine. Kursuse lõpetamine.  H.Molok

 

Õppekava Nooremaedniku baaskursus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


                                  
 

 

 

 

  

   ...