Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Tasuta tööalased koolitused Prindi leht

​​2019.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"  II poolaasta raames toimuvad tasuta kursused.

 

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

 

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

 • erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

 

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

 

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 


Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

 

NB! 

Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.  

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

 

Lisainfo telefonil 66 44 674.

 


Allolevast nimekirjast leiate 2019 II poolaastal toimuvad kursused. Lingile vajutades saab rohkem infot.

 

Rullmaterjalide paigaldamise kursus. Venekeelne

Ettevõtluskoolitus. Eestikeelne

Pottsepatööde kursusEestikeelne

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikadEesti- ja venekeelne

Maalritööde kursusEesti- ja venekeelne

Nooremaedniku baaskursus. Eestikeelne

Loomaaia talitaja lühikursus I. Eesti- ja venekeelne

Väikeettevõtte turundamine digiajastul. Eestikeelne

Aiandus- ja heakorratöötaja kursus. Eesti- ja venekeelne

Küttesüsteemide lukkseppEesti- ja venekeelne

 


Rullmaterjalide paigaldamise kursus 

20 ak.t venekeelne. 

 

Lektor: Tatjana Zamkovaja, vanemkutseõpetaja. Kõrgharidus. Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikool). Töökogemus pedagoogina alates aastast 1973- Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Disaini Kõrgkool. Baltimaade ametikoolide viimistlejate kutsevõistlusel osalejate ettevalmistaja. Võistluse „Noor Meister“ maalrite ettevalmistaja Tallinna Kopli Ametikoolis. Juhendanud täiskasvanute koolituses viimistluskursusi alates 2005. aastast. Osalenud erialastel täienduskoolitustel. Läbinud 2014.aastal koolituse „Andragoogika koolitus täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolides“.

 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1.  läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses.
 2.  sooritatud 2 praktilist tööd: seinte katmine rullmaterjalidega ning sise- ja välisnurga tapetseerimine.

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
T 03.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
K 04.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 09.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 10.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t

Rullmaterjalide paigaldamine õppekava


Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Küttesüsteemide lukksepp

120 ak.t eestikeelne ja venekeelne

Lektorid: 

Kullar Kobin (eestikeelne rühm), Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja.

Roman Issakov (venekeelne rühm), Pikaajaline töökogemus Tallinna Kopli Ametikoolis kutseõpetajana sh. täiskasvanute koolitajana. Osalenud erialastel täienduskoolitustel ja rahvusvahelistes koostööprojektides, omab keskkonnatehnika lukksepp eriala tase II kutset (2013) (uue standardi järgi vastab tase 4), kogenud lektor täiskasvanute koolituses, Keskkonnatehnika lukksepa kutsemeistrivõistluse (Noor Meister) ettevalmistaja ja läbiviija.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Ajakava- eestikeelne rühm

Päev Kuupäev Kellaaeg       Maht        
R 01.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 02.11 10.00-18.00 10 ak.t
R 08.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 09.11 10.00-18.00 10 ak.t
N 14.11 16.00-20.00 5 ak.t
R 15.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 16.11 10.00-18.00 10 ak.t
N 21.11 16.00-20.00 5 ak.t
R 22.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 23.11 10.00-18.00 10 ak.t
N 28.11 16.00-20.00 5 ak.t
R 29.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 30.11 10.00-18.00 10 ak.t
R 06.12 14.00-18.00 5 ak.t
L 07.12 10.00-18.00 10 ak.t
R 13.12 14.00-18.00 5 ak.t
L 14.12 10.00-18.00 10 ak.t

 

Ajakava- venekeelne rühm

Päev Kuupäev Kellaaeg       Maht        
E 28.10 15.30-20.15 6 ak.t
T 29.10 15.30-20.15 6 ak.t
K 30.10 15.30-19.30 5 ak.t
E 04.11 15.30-20.15 6 ak.t
T 05.11 15.30-20.15 6 ak.t
K 06.11 15.30-19.30 5 ak.t
E 11.11 15.30-20.15 6 ak.t
T 12.11 15.30-20.15 6 ak.t
K 13.11 15.30-19.30 5 ak.t
E 18.11 15.30-20.15 6 ak.t
T 19.11 15.30-20.15 6 ak.t
K 20.11 15.30-19.30 5 ak.t
E 25.11 15.30-20.15 6 ak.t
T 26.11 15.30-20.15 6 ak.t
K 27.11 15.30-19.30 5 ak.t
E 02.12 15.30-20.15 6 ak.t
T 03.12 15.30-20.15 6 ak.t
K 04.12 15.30-19.30 5 ak.t
E 09.12 15.30-20.15 6 ak.t
T 10.12 15.30-21.00 7 ak.t
K 11.12 15.30-19.30 5 ak.t

 

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%
 2. Sooritatud hindeline praktiline töö.

Hinnatakse töö kvaliteeti, õigete töövahendite ja- võtete kasutamist, mõõtudest kinni pidamist.

Õppekava Küttesüsteemide lukksepp

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Väikeettevõtte turundamine digiajastul

 

60 ak.t eestikeelne

Lektor: Martin Toding. MSc majandus. Turunduse ja ettevõtluse lektor alates 2006.aastast. Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse lektor ja magistri õppekavajuht. 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning mapp koos kirjutusvahendiga.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid

2. Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tunnitööde kaudu.

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
N 14.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 18.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 21.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 25.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 28.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 02.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 05.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 09.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 12.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
R 13.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t

 

Väikeettevõtte turundamine digiajastul õppekava

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Ettevõtluskoolitus

 

160 ak.t eestikeelne

Lektorid:

Kaspar Kaugija. MSc majandus. Ettevõtluse, juhtimise, turunduse ja majandusõpetuse lektor alates 2004.aastast.

Aevar Valdas. MBa majandus. Majandus, finants ja raamatupidamise lektor alates 2010.aastast.

Martin Toding. MSc majandus. Turunduse ja ettevõtluse lektor alates 2006.aastast. Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse lektor ja magistri õppekavajuht. 

Marge Kriisa. Ettevõtlus, finants ja raamatupidamise lektor alates 2010.aastast.

Ants Kuningas. Alates 2002 aastast esindanud kliente tsiviil-ja haldusasjades. Omab bakalaureuse kraadi õigusteaduses ning täiskasvanute koolitaja tase 5 kvalifikatsiooni. 

Grupi suurus: 15 inimest

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning mapp koos kirjutusvahendiga.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise eelduseks on põhihariduse olemasolu ning Microsoft Office programmide kasutusoskus elementaartasemel.

Koolituse läbinu oskab:

 • sõnastada oma ettevõtte eesmärgid ning missiooni;
 • kavandada oma toote/teenuse jaoks sobivaid tegevusi erinevates etappides;
 • koostada äriplaani ja seda esitleda. 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg       Maht         Teemad Lektor
T 01.10 09.30-16.30 8 ak.t Sissejuhatus  K.Kaugija
N 03.10 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
K 09.10 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
R 11.10 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
E 14.10 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
T 22.10 09.30-16.30 8 ak.t Teenus/toode M.Toding
N 24.10 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
T 29.10 09.30-16.30 8 ak.t Teenus/toode M.Toding
E 04.11 09.30-16.30 8 ak.t Turundus M.Toding
T 05.11 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
N 07.11 09.30-16.30 8 ak.t

Turundus

M.Toding
T 12.11 09.30-16.30 8 ak.t Turundus M.Toding
N 14.11 09.30-16.30 8 ak.t

Juriidika

A.Kuningas
E 18.11 09.30-16.30 8 ak.t Juriidika A.Kuningas
T 19.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
K 20.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
T 26.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
R 29.11 10.30-14.45 4 ak.t Mentor A.Valdas
E 02.12 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
N 05.12 09.30-13.45 4 ak.t Vormindamine K.Kaugija
T 10.12 09.30-16.30 8 ak.t Kaitsmine

K. Kaugija

 

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, k.a kaitstud äriplaan

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Kursuse jooksul peavad õpilased koostama vähemalt kolm iseseisvat tööd, mis seonduvad otseselt äriplaani koostamisega:

1. majanduskeskkonna kirjeldus, oma äriidee kirjeldus koos planeeritavate toodete/teenustega;

2. turundusplaan;

3. finantsplaan.

Kursus lõpeb äriplaani kaitsmisega.

Õppekava ettevõtluskoolitus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Pottsepatööde kursus 

160 ak.t eestikeelne. 

Lektorid:

Koit Koppel. Kutseõpetaja, Korstnapühkija-meister, tase 5, pottsepp-meister. MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse liige. Koolitaja alates 2006.aastast. Omab täiskasvanute koolitaja tase 5 kutset.

Kristo Koppel. Korstnapühkija tase 4, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi).Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena. 

 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Asukoht: Kopli 98, I  korrus: ruum 165 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Sooritatud hindeline teooriaeksam;
 4. Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust. 

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
R 01.11 10.00-18.00 10 ak.t
L 02.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 03.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 08.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 09.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 10.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 15.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 16.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 17.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 22.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 23.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 24.11 09.00-17.00 10 ak.t
N 28.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 29.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 30.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 01.12 09.00-17.00 10 ak.t

 

Õppekava Pottsepatööde kursus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus 


Aiandus- ja heakorratöötaja kursus

 

80 ak.t eestikeelne

 

Lektorid: Heli Molok, Kaidi Laine, Leie Nõmmiste. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

 

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala

Ajakava eestikeelsele rühmale

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
L 21.09 10.00-16.00 10 ak.t
P 22.09 10.00-16.00 10 ak.t
L 05.10 10.00-16.00 10 ak.t
P 06.10 10.00-16.00 10 ak.t
L 19.10 10.00-16.00 10 ak.t
P 20.10 10.00-16.00 10 ak.t
L 02.11 10.00-16.00 10 ak.t
P 03.11 10.00-16.00 10 ak.t

 

80 ak.t venekeelne

 

Lektorid: Hannes Maripuu, Tamara Baciu, Eneli Käger, Olev Abner. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

 

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala

 

Ajakava venekeelsele rühmale

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht Lektor Toimumiskoht
L 21.09 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaed
P 22.09 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaed
L 05.10 10.00-17.30 10 ak.t Tamara Baciu Tallinna Loomaaed
L 12.10 10.00-17.30 10 ak.t Eneli Käger Tallinna Loomaaed
P 13.10 10.00-17.30 10 ak.t Olev Abner Botaanikaaed
L 19.10 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaia mesila
L 26.10 10.00-17.30 10 ak.t Tamara Baciu Tallinna Loomaaed
P 27.10 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaed

 

Õppekava Aianduse- ja heakorratöötaja kursus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

 

Kursuse maht: 110 ak.t (80 ak.t kontaktõpe, 30 ak.t iseseisev töö) eestikeelne.

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Olev Abner, Dmitri Pšenitšnõi, Pille Hermann, Eneli Käger, Karin Kapper. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest. 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Ajakava

Teema

Maht/asukoht

Lektor

Kuupäev

Kellaaeg

Sissejuhatus kursusesse,  terminoloogia, mõisted, aiataimede kavandamise põhialused

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

23.09

14.00-17.00

Aia kavandamise üldpõhimõtted

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

25.09

14.00-17.00

Värvused aias – värvusõpetuse põhialused

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

07.10

14.00-17.00

Komposistsiooni koostamise põhimõtted aia kavandamisel

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

09.10

14.00-17.00

Puittaimede tundmaõppimine

Praktiline õppetöö puittaimede määramine

8 ak/t

Tallinna Loomaaed

O. Abner 21.10 10.00-16.00

Aiaala inventeerimine, analüüs ja tsoneerimine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

23.10

14.00-17.00

Aia kujundusteemad ning valikumeetodid

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

29.10

14.00-17.00

Praktiline õppetöö pinnakompositsiooni loomine aiataimede kavandamisel

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

07.11

14.00-17.00

Kasvupinnased ja multšid, kasutamine haljastuses  

4 ak/t
Kopli 98

H. Molok

12.11

14.00-17.00

Suvelillede liigid ja kasutamine haljasalal

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

19.11

14.00-17.00

Püsilillede ja sibullillede liigid ja kasutamine haljasalal

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

21.11

14.00-17.00

Köögiviljade kasvatamise alused. Kompostid aias, kompostimise põhimõtted, haljastusjäätmete utiliseerimine

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

D. Pšenitšnõi

25.11

13.00-16.00

Taimede valik aeda ja taimekompositsiooni koostamine               

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

26.11

14.00-17.00

Praktiline õppetöö maitsetaimede tundmaõppimine ja kasvatamine

4 ak/t

Kopli 98

K.Kapper

27.11

13.00-16.00

Praktiline õppetöö aiataimede kavandamine, taimekompositsiooni loomine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

02.12

14.00-17.00

Praktiline õppetöö staimekaitse alused, taimekahjustajad katmikalal.

4 ak/t

Tallinna Botaanikaaed

P. Hermann

04.12

13.00-16.00

Praktiline õppetöö aiataimede kavandamine. Plaani vormistamine ja lõppviimistlus.

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

09.12

14.00-17.00

Aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised)

4 ak/t

Kopli 98

E.Käger

11.12

14.00-17.00

Aiaplaanide esitlemine ja kaitsmine. Kursuse kokkuvõte ja lõpetamine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

12.12

14.00-17.00

 

 

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad venekeelne

 

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Tamara Baciu, Olev Abner, Hannes Maripuu, Eneli Käger. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest.

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Päev

Kuupäev

Kellaaeg

Tundide maht

Lektor

L

19.10 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

P

20.10 10.00-17.30

10 ak.t

Olev Abner

L

02.11 10.00-17.30

10 ak.t

Hannes Maripuu

P

03.11 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

L

16.11 10.00-17.30

10 ak.t

Eneli Käger

P

17.11 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

L

30.11 10.00-17.30

10 ak.t

Hannes Maripuu

P

01.12 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

 

 

Õppekava Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Maalritööde kursus 

80 ak.t eestikeelne

 

Lektor: Tatjana Zamkovaja.Vanemkutseõpetaja. Kõrgharidus. Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikool). Töökogemus pedagoogina alates aastast 1973- Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Disaini Kõrgkool. Baltimaade ametikoolide viimistlejate kutsevõistlusel osalejate ettevalmistaja. Võistluse „Noor Meister“ maalrite ettevalmistaja Tallinna Kopli Ametikoolis. Juhendanud täiskasvanute koolituses viimistluskursusi alates 2005. aastast. Osalenud erialastel täienduskoolitustel. Läbinud 2014.aastal koolituse „Andragoogika koolitus täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolides“.

 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%;
 • Sooritatud test positiivsele tulemusele;
 • Sooritatud 3 praktilist tööd:
 1. aluspinna ettevalmistamine (tasandamine, pahteldamine);
 2. ettevalmistatud aluspinna värvimine;
 3. rullmaterjali paigaldamine seinale (sise- ja välisnurga pealistamine).

Õpiväljundite saavutamisel hinnatakse praktiliste tööde sooritamist ja testi sooritamist positiivsele tulemustele.

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
T 05.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 06.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 11.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 12.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 13.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 18.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 19.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 20.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
N 21.11 16.00-20.30 Tikkurila, Liimi tn 5 6 ak.t
E 25.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 26.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
N 28.11 16.00-20.30 Tikkurila, Liimi tn 5 6 ak.t
E 02.12 15.30-21.30 Kopli 98 8 ak.t

 

Õppekava Maalritööde kursus

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Nooremaedniku baaskursus

 

 

160 ak/t (140 ak/t kontaktõpe, 20 ak/t iseseisev töö)​ eestikeelne. 

Grupi suurus: 12 inimest

Lektorid: Heli Molok, Olev Abner, Dmitri Pšenitšnõi, Eneli Käger, Lea Mäss, Väino Eskla, Harri Poom, K. Kapper, M. Simmer, Pille Hermann, Kaidi Laine. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70 % ulatuses;                    
 3. sooritatud  lõputöö (herbaarium) positiivsele tulemusele (taimed on õigesti määratud);
 4. sooritatud praktiline töö juhise järgi.

Hinnatakse (suulise tagasiside teel) taimekogu vastavust nooremaednik tase 3 kutsestandardi lisa 1 „Taimmaterjali nimekirjale” ning praktilise töö sooritamist etteantud juhise järgi.

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht Teemad Lektor
T 24.09 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Sissejuhatus kursusesse, terminoloogia, mõisted. Ülevaade nooremaednik tase 3 kutsestandardist. H.Molok
K 25.09 10.00-16.00 Kopli 98 8 ak.t Puittaimede tundmaõppimine ja määramine.  O.Abner
N 26.09 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Looduslikud taimeliigid Eesti flooras. Mullastiku teke. H.Molok
T 01.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kasvupinnased. Praktiline õppetöö mulla määramine (lõimis ja pH) H.Molok
K 02.10 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Köögiviljakultuuride tundmaõppimine. Kasvunõuded. D.Pšenitšnõi
N 03.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised). E.Käger
L 05.10 11.00-14.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t Katmikkultuuride kasvatamise alused. Katmikkultuuride tundmaõppimine. J.Mettik
T 08.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t

Peenarde kavandamine. Külvikord ja viljavaheldus.

H.Molok
K 09.10 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t Praktiline õppetöö viljapuude võra kujundamine ja marjapõõsaste lõikamine V.Eskla
N 10.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t

Suvelillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses.

H.Molok
T 15.10 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t

Praktiline õppetöö viljapuude ja marjapõõsaste paljundamine; viinapuude kasvatamine ja lõikamise eripära. Viljapuude ja marjapõõsaste sordid.

H.Poom
K 16.10 13.00-16.00 Kopli 98 4 ak.t Maitse-ja ravimtaimede tundmaõppimine. Kasvatamine ja kasutamine. K.Kapper
N 17.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t

Maheviljeluse põhimõtted (looduslähedane viljelemine, permapeenarde rajamise põhimõtted)

M.Simmer
T 22.10 14.00-17.00

Kopli 98

4 ak.t Umbrohud aias, tõrjeviisid- ja võtted H. Molok
E 28.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Kõrrelised aias. Muru rajamine ja hooldamine. H. Molok
T 29.10 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Köögiviljakultuuride säilitamise põhimõtted ja viisid D.Pšenitšnõi
K 30.10 14.00-17.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö toataimede liigid ja kasutamine sisehaljastuses H.Maripuu
N 31.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise üldpõhimõtted.  H. Molok
T 05.11 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise põhimõtted. Peenarde kavandamine maakasutusest lähtuvalt. H. Molok
K 06.11 13.00-16.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t Taimekahjustajate tundmaõppimine. P.Hermann
N 07.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Haljasjäätmete kompostimise võimalused. Ringkäik kompostimise väljakul. D. Pšenitšnõi
L 09.11 11.00-14.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö sibullillede kasvatamine (sibullillede istutamine) H.Maripuu
T 12.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö puuvilja- ja marjakultuuride  hooldustööd K.Laine
K 13.11 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Püsilillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses H.Molok
N 14.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö puuvilja.ja marjakultuuride talveks ettevalmistamine (talvekatted aianduses) K.Laine
T 19.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö  köögiviljaaia sügisesed hooldustööd D. Pšenitšnõi
K 20.11 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Multšide omadused ja kasutamine aianduses ning haljastuses H.Molok
N 21.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö köögiviljade ajatamine, talvekülvid, mitmeaastased köögiviljad, nende talvitumise iseärasused. D. Pšenitšnõi
T 26.11 14.00-17.00

Kopli 98

4 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (taimekaitse köögi-ja puuviljakultuuridel, mahetaimekaitse alused) E. Käger
N 28.11 14.00-17.00

Tallinna Loomaaed

4 ak.t Konteineraiandus (aiataimede kasvatamine pottides, amplites jm)  H. Molok
T 03.12 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t

Iseseisva töö (herbaariumi) esitlemine ja analüüs. Tagasisidestamine.

Kursuse lõpetamine.
H. Molok

 

Õppekava Nooremaedniku baaskursus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Loomaaia talitaja lühikursus I

 

80 ak/t ​ 

Grupi suurus: 12 inimest

Venekeelse rühma lektorid: Darja Zubareva, Nelly Mäekivi, Tiit Maran, Nikolai Šmukerov, Vladimir Faintšein, Kristel Nemvalts, Lea Tummeleht, Ruth-Kaja Pekk, Jelena Semjonova, Kaili Ploom-Zilmer, Aleksandr Semjonov, Regina Kikas. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

 

Eestikeelse rühma lektorid: Darja Zubareva, Nelly Mäekivi, Arvo Rääk, Vladimir Faintšein, Kristel Nemvalts, Lea Tummeleht, Ruth-Kaja Pekk, Jelena Semjonova, Kaili Ploom-Zilmer, Aleksandr Semjonov, Regina Kikas, Tiit Maran. Täiendava informatsiooni lektorite kvalifikatsiooni kohta leiate õppekavast!

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Etteantud kompleksülesannete lahendamine positiivsele tulemusele.

 

Õppekava Loomaaia talitaja lühikursus I

Eestikeelse kursuse toimumisaeg: 02.09.-02.12.2019. Kursus toimub esmaspäeviti.

Venekeelse kursuse toimumisaeg: 06.09-06.12.2019. Kursus toimub reedeti.