Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Tasuta tööalased koolitused Prindi leht

2019.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames toimuvad tasuta kursused.

 

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

 

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

 • erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

 

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

 

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 


Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

 

NB! 

Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.  

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

 

Lisainfo telefonil 66 44 674.

 


Allolevast nimekirjast leiate 2019 I poolaastal toimuvad kursused. Lingile vajutades saab rohkem infot.

 

Rullmaterjalide paigaldamise kursus. Eesti- ja venekeelne

Ettevõtluskoolitus. Eestikeelne

Pottsepatööde kursusEestikeelne

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikadEesti- ja venekeelne

Maalritööde kursusEesti- ja venekeelne

Puitesemete restaureerimise algkursusEestikeelne-ja venekeelne

Nooremaedniku baaskursus. Eestikeelne

Loomaaia talitaja lühikursus I. Eesti- ja venekeelne


Rullmaterjalide paigaldamise kursus 

20 ak.t eestikeelne. 

Lektor: Tatjana Zamkovaja 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1.  läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses.
 2.  sooritatud 2 praktilist tööd: seinte katmine rullmaterjalidega ning sise- ja välisnurga tapetseerimine.

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
E 08.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 09.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
K 10.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
N 11.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t

 

Rullmaterjalide paigaldamise õppekava


Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Ettevõtluskoolitus

 

160 ak.t eestikeelne

Lektorid: Kaspar Kaugija; Martin Toding; Marge Kriisa; Ants Kuningas; Aevar Valdas.

Grupi suurus: 15 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise eelduseks on põhihariduse olemasolu ning Microsoft Office programmide kasutusoskus elementaartasemel.

Koolituse läbinu oskab:

 • sõnastada oma ettevõtte eesmärgid ning missiooni;
 • kavandada oma toote/teenuse jaoks sobivaid tegevusi erinevates etappides;
 • koostada äriplaani ja seda esitleda. 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg       Maht         Teemad Lektor
T 26.02 09.30-16.30 8 ak.t Sissejuhatus  K.Kaugija
N 28.02 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
T 05.03 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
N 07.03 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
R 15.03 09.30-16.30 8 ak.t Teenus/toode M.Toding
E 18.03 09.30-16.30 8 ak.t Teenus/toode M.Toding
R 22.03 09.30-16.30 8 ak.t Turundus M.Toding
E 25.03 09.30-16.30 8 ak.t Turundus M.Toding
E 01.04 09.30-16.30 8 ak.t

Turundus

M.Toding
K 03.04 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
N 11.04 09.30-16.30 8 ak.t

Raamatupidamine

M.Kriisa
R 12.04 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
T 16.04 09.30-16.30 8 ak.t

Finants

M.Kriisa
T 23.04 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
N 25.04 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
R 26.04 09.30-13.45 4 ak.t Mentor A.Valdas
N 02.05 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
N 09.05 09.30-16.30 8 ak.t Juriidika A.Kuningas
T 14.05 09.30-16.30 8 ak.t Juriidika A.Kuningas 
N 16.05 09.30-13.45 4 ak.t Vormindamine K.Kaugija
K 22.05 09.30-16.30 8 ak.t Kaitsmine

K. Kaugija

 

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, k.a kaitstud äriplaan


Õppekava ettevõtluskoolitus

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Pottsepatööde kursus 

160 ak.t eestikeelne. 

Lektorid: Koit Koppel; Kristo Koppel.

Asukoht: Kopli 98, I  korrus: ruum 165 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Sooritatud hindeline teooriaeksam;
 4. Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust. 

Pottsepatööde kursuse õppekava 

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
R 22.03 10.00-18.00 10 ak.t
L 23.03 09.00-17.00 10 ak.t
P 24.03 09.00-17.00 10 ak.t
R 29.03 09.00-17.00 10 ak.t
L 30.03 09.00-17.00 10 ak.t
P 31.03 09.00-17.00 10 ak.t
R 05.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 06.04 09.00-17.00 10 ak.t
P 07.04 09.00-17.00 10 ak.t
R 12.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 13.04 09.00-17.00 10 ak.t
P 14.04 09.00-17.00 10 ak.t
N 25.04 09.00-17.00 10 ak.t
R 26.04 09.00-17.00 10 ak.t
L 27.04 09.00-17.00 10 ak.t
P 28.04 09.00-17.00 10 ak.t

 

Pottsepatööde kursus

160 ak.t eestikeelne. 

Lektorid: Koit Koppel; Kristo Koppel.

Asukoht: Kopli 98, I  korrus: ruum 165 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Sooritatud hindeline teooriaeksam;
 4. Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust. 

Pottsepatööde kursuse õppekava 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
R 10.05 10.00-18.00 10 ak.t
L 11.05 09.00-17.00 10 ak.t
P 12.05 09.00-17.00 10 ak.t
R 17.05 09.00-17.00 10 ak.t
L 18.05 09.00-17.00 10 ak.t
P 19.05 09.00-17.00 10 ak.t
R 24.05 09.00-17.00 10 ak.t
L 25.05 09.00-17.00 10 ak.t
P 26.05 09.00-17.00 10 ak.t
R 31.05 09.00-17.00 10 ak.t
L 01.06 09.00-17.00 10 ak.t
P 02.06 09.00-17.00 10 ak.t
N 06.06 09.00-17.00 10 ak.t
R 07.06 09.00-17.00 10 ak.t
L 08.06 09.00-17.00 10 ak.t
P 09.06 09.00-17.00 10 ak.t

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus 

 


Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

 

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad õppekava

 

110 ak.t (80 ak.t kontaktõpe, 30 ak.t iseseisev töö) eestikeelne.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Ajakava

Teema

Maht/asukoht

Lektor

Kuupäev

Kellaaeg

Sissejuhatus kursusesse,  terminoloogia, mõisted, aiataimede kavandamise põhialused

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

19.02

 16.00-19.00

Aia kavandamise üldpõhimõtted

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

26.02

 16.00-19.00

Värvused aias – värvusõpetuse põhialused

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

5.03

 16.00-19.00

Komposistsiooni koostamise põhimõtted aia kavandamisel

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

12.03

 16.00-19.00

Aiaala inventeerimine, analüüs ja tsoneerimine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

19.03

16.00-19.00

Aia kujundusteemad ning valikumeetodid

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

26.03

16.00-19.00

Kasvukeskkonnast tulenevad taimede istutusnõuded; istikutüübid. Mullastiku valik ja mulla määramine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

2.04

 16.00-19.00

Multšid ja geosünteedid, omadused ja kasutamine haljastuses.    

4 ak/t
Kopli 98

H. Molok

9.04

 16.00-19.00

Suvelillede liigid ja kasutamine haljasalal

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

23.04

 16.00-19.00

Püsilillede ja sibullillede liigid ja kasutamine haljasalal

4 ak/t

Tallinna Botaanikaaed

L. Mäss

27.04

 11.00-14.00

Puittaimed aiakujunduses

6 ak/t

Kopli 98

O. Abner

30.04

14.00-18.30

Taimekompositsiooni koostamine                

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

7.05

 16.00-19.00

Praktiline õppetöö püsilillede tundmaõppimine ja kasvatamine

4 ak/t

Tallinna Botaanikaaed

L. Mäss

11.05

 12.00-15.00

Praktiline õppetöö aiataimede istutustööd (külvamine ja potistamine, peenarde mahamärkimine, rajamine ja taimede istutamine avamaale)

6 ak/t

Tallinna Loomaaed

D. Pšenitšnõi

16.05

14.00-18.30

Praktiline õppetöö sibullillede ja maitsetaimede tundmaõppimine ja kasvatamine.

6 ak/t

Tallinna Botaanikaaed

L. Mäss

18.05

12.00-16.30

Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised)

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

E. Käger

21.05

 14.00-17.00

Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (taimekaitse) Taimekahjustajate tundmaõppimine.

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

E. Käger

28.05

14.00-17.00

Aiaplaanide esitlemine ja kaitsmine. Kursuse kokkuvõte ja lõpetamine

6 ak/t

Kopli 98

H. Molok

05.06

14.00-18.30

 

 

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad venekeelne

 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Päev

Kuupäev

Kellaaeg

Tundide maht

Teema

Lektor

L

16.03

10.00-16.00

8 ak.t

Размножение зелёными черенками.

Hannes Maripuu

R

22.03

16.00-19.00

ak.t

Садовые стили и адаптация их к конкретным условиям. Общие принципы проектирования.

Tamara Baciu

L

23.03

10.00-16.00

ak.t

 Учет и предпочтение растений в саду; зонирование с помощью растений. Выполнение практического задания по планировке садового участка.

Tamara Baciu

R

29.03

16.00-19.00

ak.t

Травянистые растения. Смешанные посадки. Практические принципы разметки.

Tamara Baciu

L

30.03

10.00-16.00

ak.t

Весенний уход за декоративными растениями в теплице, практика I

Hannes Maripuu

R

12.04

16.00-19.00

ak.t

Геотекстили и другие садовые материалы.

Kaidi Laine

L

13.04

10.00-16.00

ak.t

Вредители и борба с ними .

Eneli Käger

R

26.04

16.00-19.00

ak.t

Агротехника винограда, смородины, малины, земляники.

Tamara Baciu

L

27.04

10.00-16.00

ak.t

Секреты вырашивание капусты, практика.

Dmitri Pšenitšnõi

R

10.05

16.00-19.00

ak.t

Весенний уход за декоративными растениями в теплице, практика II

Hannes Maripuu

L

11.05

10.00-16.00

ak.t

Чешкие альпийские горки теория и практика.

Svetlana Polonskaja

R

24.05

16.00-19.00

ak.t

Таллиннский зоопарк глазами дендролога.

Olev Abner

L

25.05

10.00-16.00

ak.t

Посадка и уход за тыквенными культурами.

Dmitri Pšenitšnõi

 

 

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Maalritööde kursus 

 

Õppekava maalritööde kursus

80 ak.t eestikeelne. 

Lektor: Tatjana Zamkovaja 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%.
 2. Sooritatud hindeline eksam.

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
E 04.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 05.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 06.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 11.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 12.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 13.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
N 14.02 16.00-20.30 Tikkurila koolitus, Liimi 5 6 ak.t
E 18.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 19.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 20.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 25.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
N 28.02 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 04.03 15.30-21.30 Kopli 98 8 ak.t

 

Maalritööde kursus 

 

80 ak.t venekeelne. 

Lektor: Tatjana Zamkovaja 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%.
 2. Sooritatud hindeline eksam.

 

Ajakava

Päev

Kuupäev

Kellaaeg

Asukoht 

Tundide maht

K

13.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

R

15.03

16.00-20.30

Tikkurila koolitus, Liimi 5

6 ak.t

E

18.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

T

19.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

K

20.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

N

21.03

16.00-20.30

Tikkurila koolitus, Liimi 5

6 ak.t

R

22.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

E

25.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

T

26.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

K

27.03

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

E

01.04

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

T

02.04

16.00-20.30

Kopli 98

6 ak.t

K

03.04

15.30-21.30

Kopli 98

8 ak.t


Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Puitesemete restaureerimise algkursus

eestikeelne

80 ak.t.

Juhendaja: Rein Reinpõld

Grupi suurus: 12 inimest

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. sooritatud 2 praktilist tööd positiivsele tulemusele.

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Maht
T 12.02 17.00-18.30 Kopli 98 2 ak.t
E 18.02 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 19.02 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 04.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 05.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 11.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 12.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 18.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 19.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 25.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 26.03 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 01.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 02.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 08.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 09.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 15.04 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 16.04 16.00-18.15 Kopli 98 3 ak.t

 

Puitesemete restaureerimise algkursuse õppekava

 

Puitesemete restaureerimise algkursus

venekeelne

80 ak.t.

Juhendaja: Julija Troitskaja

Grupi suurus: 12 inimest

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. sooritatud 2 praktilist tööd positiivsele tulemusele.

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Maht
K 06.03 17.00-18.30 Kopli 98 2 ak.t
N 07.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
R 08.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 13.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
N 14.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
R 15.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 20.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
N 21.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
R 22.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 27.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
N 28.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
R 29.03 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 03.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
N 04.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
R 05.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 10.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
N 11.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
R 12.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 17.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
N 18.04 17.00-20.00 Kopli 98 4 ak.t
K 24.04 17.00-18.30 Kopli 98 2 ak.t

 

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Nooremaedniku baaskursus

 

Õppekava aedniku baaskursus

 

160 ak/t (140 ak/t kontaktõpe, 20 ak/t iseseisev töö)​ eestikeelne. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70 % ulatuses;                    
 3. sooritatud  lõputöö (herbaarium) positiivsele tulemusele (taimed on õigesti määratud);
 4. sooritatud praktiline töö juhise järgi.

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht Teemad Lektor
T 29.01 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Sissejuhatus kursusesse, terminoloogia, mõisted. Ülevaade nooremaednik tase 3 kutsestandardist. H.Molok
T 05.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Muld, kliima ja taimekooslused. Looduslikud liigid Eesti flooras. Muldade teke ja areng. H.Molok
T 12.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Kasvukeskkonnast tulenevad taimede istutusnõuded; istikutüübid. Mullastiku valik ja mulla määramine H.Molok
N 14.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Multšid ja geosünteedid, omadused ja kasutamine haljastuses H.Molok
N 21.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Köögiviljakultuuride tundmaõppimine  H.Molok
L 23.02 12.00-15.00 Kopli 98 4 ak.t Katmikkultuuride kasvatamise alused. Katmikaiandus. L.Mäss
N 28.02 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Peenarde kavandamine maakasutusest lähtuvalt. Köögiviljaaia planeerimine. H.Molok
E 11.03 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t

Suvelillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses.

H.Molok
E 18.03 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Maitse- ja ravimtaimede tundmaõppimine. H.Molok
N 21.03 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t

Püsilillede liigid ja kasvatamine

Kasutamine aianduses.
H.Molok
L 23.03 12.00-15.00 Kopli 98 4 ak.t

Sibullillede liigid ja kasvatamine

Kasutamine aianduses.
L. Mäss
N 28.03 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise põhimõtted.  H. Molok
L 30.03 12.00-15.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t

Toataimede liigid ja kasutamine sisehaljastuses

L. Mäss
E 01.04 16.00-19.00

Kopli 98

4 ak.t Umbrohud aias, tõrjeviisid- ja võtted H. Molok
T 02.04 10.00-17.00

Kopli 35

viljapuuaed
8 ak.t Praktiline õppetöö viljapuude võra kujundamine ja marjapõõsaste lõikamine V. Eskla
N 11.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Aiakõrrelised (sh muru rajamine ja hooldamine) H. Molok
E 15.04 12.00-15.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t Taimekahjustajate tundmaõppimine P. Hermann
N 18.04 16.00-19.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise põhimõtted. Peenarde kavandamine maakasutusest lähtuvalt. H. Molok
K 24.04 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t Praktiline õppetöö viljapuude ja marjapõõsaste paljundamine H. Poom
L 27.04 11.00-15.30 Tallinna Botaanikaaed 6 ak.t Praktiline õppetöö sibullillede ja maitsetaimede tundmaõppimine ja kasvatamine. L. Mäss
T 30.04 10.00-11.30 Tallinna Loomaaed 2 ak.t Haljasjäätmete kompostimise võimalused. Ringkäik kompostimise väljakul. D. Pšenitšnõi
T 7.05 10.00-13.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö Puuvilja- ja marjakultuuride hooldamine K. Laine
N 9.05 16.00-19.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Maheviljeluse põhimõtted (looduslähedane viljelemine, permapeenarde rajamise põhimõtted) Õ. Einer
T 14.05 10.00-13.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö Puuvilja- ja marjakultuuride istutuseelne ettevalmistustööd ja istutamine K. Laine
T 21.05 10.00-14.30 Tallinna Loomaaed 6 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede külvitööd (köögiviljade substraadi ettevalimstamine ja külvamine, pikeerimine)  D. Pšenitšnõi
N 23.05 11.50-15.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t Puittaimede tundmaõppimine (okaspuud) O. Abner
T 28.05 10.00-14.30 Tallinna Loomaaed 6 ak.t Praktiline õppetöö peenarde rajamine ja köögiviljade istutamine avamaale D. Pšenitšnõi
N 30.05 12.00-15.00 Kopli 98 4 ak.t Puittaimede tundmaõppimine (lehtpõõsad ja -puud O. Abner
T 04.06 13.00-16.00

Tallinna Loomaaed

4 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised) E. Käger
T 11.06 13.00-16.00

Tallinna Loomaaed

4 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (taimekaitse köögi- ja puuviljakultuuridel, mahetaimekaitse alused)  E. Käger
K 12.06 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t

Iseseisva töö (herbaariumi) esitlemine ja analüüs. Tagasisidestamine.

Kursuse lõpetamine.
H. Molok

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Loomaaia talitaja lühikursus I

 

80 ak/t ​ 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Etteantud kompleksülesannete lahendamine positiivsele tulemusele.

 

Õppekava loomaaia talitaja lühikursus I

 

Ajakava- eestikeelne grupp

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht Teema Asukoht Lektor
E 02.09 10.45-16.00 4 ak.t Loomaaedade ajalugu. Loomaaedade funktsioonid tänapäeval (haridus, teadus, liigikaitse, rekreatsioon) Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass Nelly Mäekivi
E 09.09 11.00-16.30 6 ak.t Loomade heaolu: sissejuhatus. Tööohutus  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Tiit Maran; Nikolai Šmukerov 
E 16.09 11.00-15.45 6 ak.t Loomaaia eetika. Loomade identifitseerimine ja transpordi põhialused  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Vladimir Fainštein; Nelly Mäekivi
E 23.09 11.00-14.45 4 ak.t Liigikaitseline tegevus loomade looduslikus elupaigas (ex situ). Liigikaitseline tegevus loomade looduslikus elupaigas (in situ)    Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Tiit Maran
E 30.09 11.00-16.30 5 ak.t Registrite pidamine ja tähtsus. Rahvusvahelised loomaaedade organisatsioonid (EAZA, WAZA)  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Kadri Ashford; Darja Zubareva 
E 07.10 11.00-16.30 6 ak.t Loomade käitumise hindamise alused  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Lea Tummeleht 
E 14.10 11.00-16.30 6 ak.t Elukeskkonna rikastamine loomaaias  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Kristel Nemvalts
E 21.10 11.00-15.45 5 ak.t Loomade treenimise põhimõtted Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Lea Tummeleht 
E 28.10 11.00-16.30 6 ak.t Suhtlemispsühholoogia. ZIMS andmebaasi praktilised ülesanded Kopli Ametikooli arvutiklass/klassiruum Kaili Ploom-Zilmer; Kadri Ashford
E 04.11 11.00-16.30 6 ak.t Loomaaiatöös ettetulevate teenindusolukordade praktiline  lahendamine. Loomaaed kui külastuskeskkond. Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Nelly Mäekivi
E 11.11 11.00-16.30 6 ak.t Enamlevinud haigused loomaaedades ja nende leviku põhjused ja takistamine (sh  söödaratsioonide koostamise põhimõtted). Veterinaari sekkumist nõudvate olukordade tuvastamise põhimõtted Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Aleksandr Semjonov
E 18.11 11.00-14.45 4 ak.t Elukeskkonna rikastamine loomaaias (praktiliste tööde tagasisidestamine). Treenimisoskuste arendamine (praktiliste tööde tagasisidestamine)  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass 

Lea Tummeleht

Kristel Nemvalts

E 25.11 11.00-16.30 6 ak.t Kollektsiooni planeerimise põhialused. Käitumine kriisiolukordades. Tallinna loomaaed minevikus, olevikus ja tulevikus  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Tiit Maran
E 02.12 11.00-15.45 5 ak.t Puhastushooldus Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Regina Kikas

 

 

Ajakava- venekeelne grupp

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht Teema Asukoht Lektor
R 06.09 10.45-16.00 4 ak.t Loomaaedade ajalugu. Loomaaedade funktsioonid tänapäeval (haridus, teadus, liigikaitse, rekreatsioon) Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass Nelly Mäekivi
R 13.09 11.00-16.30 6 ak.t Loomade heaolu: sissejuhatus. Tööohutus  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Tiit Maran; Nikolai Šmukerov 
R 20.09 11.00-15.45 6 ak.t Loomaaia eetika. Loomade identifitseerimine ja transpordi põhialused  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Vladimir Fainštein; Nelly Mäekivi
R 27.09 11.00-14.45 4 ak.t Liigikaitseline tegevus loomade looduslikus elupaigas (ex situ). Liigikaitseline tegevus loomade looduslikus elupaigas (in situ)    Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Tiit Maran
R 04.10 11.00-16.30 5 ak.t Registrite pidamine ja tähtsus. Rahvusvahelised loomaaedade organisatsioonid (EAZA, WAZA)  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Kadri Ashford; Darja Zubareva 
R 11.10 11.00-16.30 6 ak.t Loomade käitumise hindamise alused  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Lea Tummeleht 
R 18.10 11.00-16.30 5 ak.t Elukeskkonnarikastamine loomaaias  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Kristel Nemvalts
R 25.10 11.00-15.45 5 ak.t Loomade treenimise põhimõtted Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Lea Tummeleht 
R 01.11 11.00-16.30 6 ak.t Suhtlemispsühholoogia. ZIMS andmebaasi praktilised ülesanded Kopli Ametikooli arvutiklass/klassiruum Kaili Ploom-Zilmer; Kadri Ashford
R 08.11 11.00-16.30 6 ak.t Loomaaiatöös ettetulevate teenindusolukordade praktiline  lahendamine. Loomaaed kui külastuskeskkond. Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Nelly Mäekivi
R 15.11 11.00-16.30 6 ak.t Enamlevinud haigused loomaaedades ja nende leviku põhjused ja takistamine (sh  söödaratsioonide koostamise põhimõtted). Veterinaari sekkumist nõudvate olukordade tuvastamise põhimõtted Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Aleksandr Semjonov
R 22.11 11.00-15.45 5 ak.t Puhastushooldus  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Regina Kikas
R 29.11 11.00-16.30 6 ak.t Kollektsiooni planeerimise põhialused. Käitumine kriisiolukordades. Tallinna loomaaed minevikus, olevikus ja tulevikus  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Tiit Maran
R 06.12 11.00-15.45 5 ak.t 2-nädala rikastamise plaani koostamine ja tulemuslikkuse hindamine Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Kristel Nemvalts
R 13.12 11.00-14.45 5 ak.t Treenimisoskuste arendamine (videoklipi koostamine ja analüüs)  Keskkonnahariduskeskus, Kopra klass  Lea Tummele

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus