Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Tasuta tööalased koolitused Prindi leht

2019.a ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine"  II poolaasta raames toimuvad tasuta kursused.

 

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.
Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

 

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

 • erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud;
 • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

 

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

 

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 


Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

 

NB! 

Kõrgharidusega registreerunuid arvatakse gruppi vabade kohtade olemasolul.  

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

 

Lisainfo telefonil 66 44 674.

 


Allolevast nimekirjast leiate 2019 II poolaastal toimuvad kursused. Lingile vajutades saab rohkem infot.

 

Rullmaterjalide paigaldamise kursus. Venekeelne

Ettevõtluskoolitus. Eestikeelne

Pottsepatööde kursusEestikeelne

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikadEesti- ja venekeelne

Maalritööde kursusEesti- ja venekeelne

Nooremaedniku baaskursus. Eestikeelne

Loomaaia talitaja lühikursus I. Eesti- ja venekeelne

Väikeettevõtte turundamine digiajastul. Eestikeelne

Aiandus- ja heakorratöötaja kursus. Eesti- ja venekeelne

Küttesüsteemide lukkseppEesti- ja venekeelne

 


Rullmaterjalide paigaldamise kursus 

20 ak.t venekeelne. 

Lektor: Tatjana Zamkovaja 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1.  läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses.
 2.  sooritatud 2 praktilist tööd: seinte katmine rullmaterjalidega ning sise- ja välisnurga tapetseerimine.

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
K 04.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
E 09.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
T 10.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t
K 11.12 16.00-19.45 Kopli 98 5 ak.t

 

Õppekava Rullmaterjalide paigaldamine


Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Küttesüsteemide lukksepp

 

120 ak.t eestikeelne ja venekeelne

Lektorid: Kullar Kobin/Roman Issakov

Grupi suurus: 12 inimest

Ajakava- eestikeelne rühm

Päev Kuupäev Kellaaeg       Maht        
R 01.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 02.11 10.00-18.00 10 ak.t
R 08.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 09.11 10.00-18.00 10 ak.t
N 14.11 16.00-20.00 5 ak.t
R 15.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 16.11 10.00-18.00 10 ak.t
N 21.11 16.00-20.00 5 ak.t
R 22.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 23.11 10.00-18.00 10 ak.t
N 28.11 16.00-20.00 5 ak.t
R 29.11 14.00-18.00 5 ak.t
L 30.11 10.00-18.00 10 ak.t
R 06.12 14.00-18.00 5 ak.t
L 07.12 10.00-18.00 10 ak.t
R 13.12 14.00-18.00 5 ak.t
L 14.12 10.00-18.00 10 ak.t

 

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%
 2. Sooritatud hindeline praktiline töö

 

Õppekava Küttesüsteemide lukksepp

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Väikeettevõtte turundamine digiajastul

 

60 ak.t eestikeelne

Lektor: Martin Toding

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid
 2. 2. Läbitud õppest vähemalt 70% ulatuses

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tunnitööde kaudu.

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
N 14.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 18.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 21.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 25.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 28.11 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 02.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 05.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
E 09.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
N 12.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t
R 13.12 09.30-14.45 Kopli 98 6 ak.t

 

Väikeettevõtte turundamine digiajastul õppekava

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Ettevõtluskoolitus

 

160 ak.t eestikeelne

Lektorid: Kaspar Kaugija; Martin Toding; Marge Kriisa; Ants Kuningas; Aevar Valdas.

Grupi suurus: 15 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise eelduseks on põhihariduse olemasolu ning Microsoft Office programmide kasutusoskus elementaartasemel.

Koolituse läbinu oskab:

 • sõnastada oma ettevõtte eesmärgid ning missiooni;
 • kavandada oma toote/teenuse jaoks sobivaid tegevusi erinevates etappides;
 • koostada äriplaani ja seda esitleda. 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg       Maht         Teemad Lektor
T 01.10 09.30-16.30 8 ak.t Sissejuhatus  K.Kaugija
N 03.10 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
K 09.10 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
R 11.10 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
E 14.10 09.30-16.30 8 ak.t Raamatupidamine M.Kriisa
T 22.10 09.30-16.30 8 ak.t Teenus/toode M.Toding
N 24.10 09.30-16.30 8 ak.t Äriidee K.Kaugija
T 29.10 09.30-16.30 8 ak.t Teenus/toode M.Toding
N 31.10 09.30-16.30 8 ak.t

Turundus

M.Toding
T 05.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
N 07.11 09.30-16.30 8 ak.t

Turundus

M.Toding
T 12.11 09.30-16.30 8 ak.t Turundus M.Toding
N 14.11 09.30-16.30 8 ak.t

Juriidika

A.Kuningas
E 18.11 09.30-16.30 8 ak.t Juriidika A.Kuningas
T 19.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
K 20.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
T 26.11 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
R 29.11 10.30-14.45 4 ak.t Mentor A.Valdas
E 02.12 09.30-16.30 8 ak.t Finants M.Kriisa
N 05.12 09.30-13.45 4 ak.t Vormindamine K.Kaugija
T 10.12 09.30-16.30 8 ak.t Kaitsmine

K. Kaugija

 

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, k.a kaitstud äriplaan


Ettevõtluskoolitus õppekava 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Pottsepatööde kursus 

160 ak.t eestikeelne. 

Lektorid: Koit Koppel; Kristo Koppel.

Asukoht: Kopli 98, I  korrus: ruum 165 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Sooritatud hindeline teooriaeksam;
 4. Sooritatud praktiline eksam müüri ladumistööde kohta (ahju välismüür, pliidi soemüür ja korsten). Hinnatakse müüri ladumise kvaliteeti, mõõtudest kinni pidamist ja vuukide paksust. 

Õppekava Pottsepatööde kursus

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
R 01.11 10.00-18.00 10 ak.t
L 02.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 03.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 08.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 09.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 10.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 15.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 16.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 17.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 22.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 23.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 24.11 09.00-17.00 10 ak.t
N 28.11 09.00-17.00 10 ak.t
R 29.11 09.00-17.00 10 ak.t
L 30.11 09.00-17.00 10 ak.t
P 01.12 09.00-17.00 10 ak.t

 


Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus 


Aiandus- ja heakorratöötaja kursus

 

80 ak.t eestikeelne

Lektorid: Heli Molok; Kaidi Laine; Leie Nõmmiste.

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala

Ajakava eestikeelsele rühmale

 

NB! Eestikeelne rühm on täis ja registreerimine suletud!

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
L 21.09 10.00-16.00 10 ak.t
P 22.09 10.00-16.00 10 ak.t
L 05.10 10.00-16.00 10 ak.t
P 06.10 10.00-16.00 10 ak.t
L 19.10 10.00-16.00 10 ak.t
P 20.10 10.00-16.00 10 ak.t
L 02.11 10.00-16.00 10 ak.t
P 03.11 10.00-16.00 10 ak.t

NB! Eestikeelne rühm on täis ja registreerimine suletud!

 

80 ak.t venekeelne

Lektorid: Hannes Maripuu; Tamara Baciu; Eneli Käger; Olev Abner. 

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala

 

Ajakava venekeelsele rühmale

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht Lektor Toimumiskoht
L 21.09 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaed
P 22.09 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaed
L 05.10 10.00-17.30 10 ak.t Tamara Baciu Tallinna Loomaaed
P 06.10 10.00-17.30 10 ak.t Tamara Baciu Tallinna Loomaaed
L 12.10 10.00-17.30 10 ak.t Eneli Käger Tallinna Loomaaed
P 13.10 10.00-17.30 10 ak.t Olev Abner Botaanikaaed
L 26.10 10.00-17.30 10 ak.t Tamara Baciu Tallinna Loomaaed
P 27.10 10.00-17.30 10 ak.t Hannes Maripuu Tallinna Loomaaed

 

Õppekava Aianduse- ja heakorratöötaja kursus

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

 

Õppekava Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad

 

110 ak.t (80 ak.t kontaktõpe, 30 ak.t iseseisev töö) eestikeelne.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Ajakava

Teema

Maht/asukoht

Lektor

Kuupäev

Kellaaeg

Sissejuhatus kursusesse,  terminoloogia, mõisted, aiataimede kavandamise põhialused

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

23.09

14.00-17.00

Aia kavandamise üldpõhimõtted

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

25.09

14.00-17.00

Värvused aias – värvusõpetuse põhialused

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

07.10

14.00-17.00

Komposistsiooni koostamise põhimõtted aia kavandamisel

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

09.10

14.00-17.00

Puittaimede tundmaõppimine

Praktiline õppetöö puittaimede määramine

4 ak/t

Kopli 98

O. Abner 21.10 10.00-16.00

Aiaala inventeerimine, analüüs ja tsoneerimine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

23.10

14.00-17.00

Aia kujundusteemad ning valikumeetodid

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

29.10

14.00-17.00

Praktiline õppetöö pinnakompositsiooni loomine aiataimede kavandamisel

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

07.11

14.00-17.00

Kasvupinnased ja multšid, kasutamine haljastuses  

4 ak/t
Kopli 98

H. Molok

12.11

14.00-17.00

Suvelillede liigid ja kasutamine haljasalal

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

19.11

14.00-17.00

Püsilillede ja sibullillede liigid ja kasutamine haljasalal

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

21.11

14.00-17.00

Köögiviljade kasvatamise alused. Kompostid aias, kompostimise põhimõtted, haljastusjäätmete utiliseerimine

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

D. Pšenitšnõi

25.11

13.00-16.00

Taimede valik aeda ja taimekompositsiooni koostamine               

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

26.11

14.00-17.00

Praktiline õppetöö maitsetaimede tundmaõppimine ja kasvatamine

4 ak/t

Tallinna Botaanikaaed

K.Kapper

27.11

13.00-16.00

Praktiline õppetöö aiataimede kavandamine, taimekompositsiooni loomine

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

H. Molok

02.12

14.00-17.00

Praktiline õppetöö sibullillede ja maitsetaimede tundmaõppimine ja kasvatamine.

4 ak/t

Tallinna Botaanikaaed

P. Hermann

04.12

13.00-16.00

Praktiline õppetöö aiataimede kavandamine. Plaani vormistamine ja lõppviimistlus.

4 ak/t

Tallinna Loomaaed

H. Molok

09.12

14.00-17.00

Aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised)

4 ak/t

Kopli 98

E.Käger

11.12

14.00-17.00

Aiaplaanide esitlemine ja kaitsmine. Kursuse kokkuvõte ja lõpetamine

4 ak/t

Kopli 98

H. Molok

12.12

14.00-17.00

 

 

Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad venekeelne

 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Algteadmised aiandusest.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70% ulatuses;                    
 3. Sooritatud hindeline teoreetiline lõputöö (reaalselt rajatav aed) positiivsele tulemusele;
 4. Sooritatud hindeline praktiline töö positiivsele tulemusele. Hinnatakse valitud maa-ala kavandamist koos kasvutingimustele (mullastik, valgus- ja veerežiim) sobivust õiget tarvikute ja metoodika valikut ning töö lõpptulemust.

 

Päev

Kuupäev

Kellaaeg

Tundide maht

Lektor

L

19.10 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

P

20.10 10.00-17.30

10 ak.t

Olev Abner

L

02.11 10.00-17.30

10 ak.t

Hannes Maripuu

P

03.11 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

L

16.11 10.00-17.30

10 ak.t

Eneli Käger

P

17.11 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

L

30.11 10.00-17.30

10 ak.t

Hannes Maripuu

P

01.12 10.00-17.30

10 ak.t

Tamara Baciu

 

 

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Maalritööde kursus 

 

Maalritööde kursus õppekava

80 ak.t eestikeelne/venekeelne. 

Lektor: Tatjana Zamkovaja 

I  korrus: ruum 159 (T-10)

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%.
 2. Sooritatud hindeline eksam.

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht
T 05.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 06.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 11.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 12.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 13.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 18.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 19.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 20.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 25.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 26.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
K 27.11 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
E 02.12 16.00-20.30 Kopli 98 6 ak.t
T 03.12 15.30-21.30 Kopli 98 8 ak.t

 

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus

 


Nooremaedniku baaskursus

 

Õppekava Nooremaedniku baaskursus

 

160 ak/t (140 ak/t kontaktõpe, 20 ak/t iseseisev töö)​ eestikeelne. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe  kokku vähemalt 70 % ulatuses;                    
 3. sooritatud  lõputöö (herbaarium) positiivsele tulemusele (taimed on õigesti määratud);
 4. sooritatud praktiline töö juhise järgi.

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Asukoht  Tundide maht Teemad Lektor
T 24.09 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Sissejuhatus kursusesse, terminoloogia, mõisted. Ülevaade nooremaednik tase 3 kutsestandardist. H.Molok
K 25.09 10.00-16.00 Kopli 98 8 ak.t Puittaimede tundmaõppimine ja määramine.  O.Abner
N 26.09 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Looduslikud taimeliigid Eesti flooras. Mullastiku teke. H.Molok
T 01.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kasvupinnased. Praktiline õppetöö mulla määramine (lõimis ja pH) H.Molok
K 02.10 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Köögiviljakultuuride tundmaõppimine. Kasvunõuded. D.Pšenitšnõi
N 03.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (väetamise alused, väetised). E.Käger
L 05.10 11.00-14.00 Kopli 98 4 ak.t Katmikkultuuride kasvatamise alused. Katmikkultuuride tundmaõppimine. L.Mäss
T 08.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t

Peenarde kavandamine. Külvikord ja viljavaheldus.

H.Molok
K 09.10 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t Praktiline õppetöö viljapuude võra kujundamine ja marjapõõsaste lõikamine V.Eskla
N 10.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t

Suvelillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses.

H.Molok
T 15.10 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t

Praktiline õppetöö viljapuude ja marjapõõsaste paljundamine; viinapuude kasvatamine ja lõikamise eripära. Viljapuude ja marjapõõsaste sordid.

H.Poom
K 16.10 13.00-16.00 Kopli 98 4 ak.t Maitse-ja ravimtaimede tundmaõppimine. Kasvatamine ja kasutamine. K.Kapper
N 17.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t

Maheviljeluse põhimõtted (looduslähedane viljelemine, permapeenarde rajamise põhimõtted)

M.Simmer
T 22.10 14.00-17.00

Kopli 98

4 ak.t Umbrohud aias, tõrjeviisid- ja võtted H. Molok
K 23.10 13.00-16.00

Tallinna Loomaaed

4 ak.t Praktiline õppetöö toataimede liigid ja kasutamine sisehaljastuses H.Maripuu
N 24.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Kõrrelised aias (muru rajamine ja hooldamine) H. Molok
T 29.10 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Köögiviljakultuuride säilitamise põhimõtted ja viisid D.Pšenitšnõi
N 31.10 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise üldpõhimõtted.  H. Molok
T 05.11 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Aiataimede kavandamise põhimõtted. Peenarde kavandamine maakasutusest lähtuvalt. H. Molok
K 06.11 13.00-16.00 Tallinna Botaanikaaed 4 ak.t Taimekahjustajate tundmaõppimine. P.Hermann
N 07.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Haljasjäätmete kompostimise võimalused. Ringkäik kompostimise väljakul. D. Pšenitšnõi
L 09.11 11.00-14.00 Kopli 98 4 ak.t Praktiline õppetöö sibullillede kasvatamine (sibullillede istutamine) L.Mäss
T 12.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö puuvilja- ja marjakultuuride  hooldustööd K.Laine
K 13.11 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Püsilillede liigid ja kasvatamine. Kasutamine aianduses H.Molok
N 14.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö puuvilja.ja marjakultuuride talveks ettevalmistamine (talvekatted aianduses) K.Laine
T 19.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö  köögiviljaaia sügisesed hooldustööd D. Pšenitšnõi
K 20.11 14.00-17.00 Kopli 98 4 ak.t Multšide omadused ja kasutamine aianduses ning haljastuses H.Molok
N 21.11 13.00-16.00 Tallinna Loomaaed 4 ak.t Praktiline õppetöö köögiviljade ajatamine, talvekülvid, mitmeaastased köögiviljad, nende talvitumise iseärasused. D. Pšenitšnõi
T 26.11 14.00-17.00

Kopli 98

4 ak.t Praktiline õppetöö aiataimede hooldustööd (taimekaitse köögi-ja puuviljakultuuridel, mahetaimekaitse alused) E. Käger
N 28.11 14.00-17.00

Tallinna Loomaaed

4 ak.t Konteineraiandus (aiataimede kasvatamine pottides, amplites jm)  H. Molok
T 03.12 10.00-17.00 Kopli 98 8 ak.t

Iseseisva töö (herbaariumi) esitlemine ja analüüs. Tagasisidestamine.

Kursuse lõpetamine.
H. Molok

 

Registreeru kursusele http://www.tkak.ee/tasutakursus


Loomaaia talitaja lühikursus I

 

NB! Eestikeelne- ja venekeelne rühm on täis ja registreerimine suletud!

80 ak/t ​ 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 2. Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
 3. Etteantud kompleksülesannete lahendamine positiivsele tulemusele.

 

Õppekava Loomaaia talitaja lühikursus I

Eestikeelse kursuse toimumisaeg: 02.09.-02.12.2019. Kursus toimub esmaspäeviti.

Venekeelse kursuse toimumisaeg: 06.09-06.12.2019. Kursus toimub reedeti.