Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Partnerid Kontakt
Tasuta tööalased koolitused Prindi leht

2017.a II poolaasta ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames toimuvad tasuta kursused.

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+. 

Koolituse sihtrühma kuuluvad:

  • erialase hariduseta täiskasvanud,

  • keskhariduseta täiskasvanud;

  • aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Täiskasvanute tööalase koolituse sihtrühm on täiskasvanud elanikkond. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:
- ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud);
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on sihtrühma kuulumine, motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.

Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit 

On alanud registreerimine sügiskursustele:

1. Aianduse- ja heakorratöötaja kursus. 80 ak.t venekeelne.

Lektorid: Tamara Baciu, Svetlana Polonskaja, Jelena Bukšutovitš, Hannes Maripuu, Lea Mäss.  

Haljastuse ja aianduse kursuse õppekava.docx   

2. Aianduse- ja heakorratöötaja kursus. 80 ak.t eestikeelne.  

Lektorid: Hannes Maripuu, Heli Molok, Lea Mäss, Svetlana Polonskaja, Pille Hermann, Jaan Metik

3. Maalri kursus. 80 ak.t eestikeelne.  Maalri kursuse õppekava 

Lektor: Tatjana Zamkovaja 

I korrus: ruum 159 (T-10)    

4. Maalri kursus. 80 ak.t venekeelne.

Lektor: Tatjana Zamkovaja,

I korrus: ruum 159 ( T-10)  

5. Puhastusteeninduse kursus. 65 ak.t venekeelne. 

 Puhastusteeninduse õppekava   

Lektor: Alla Kaikova  

II korrus: ruum 240 (T-6) 

6. Puhastusteeninduse kursus. 65 ak.t eestikeelne. 

Lektor: Kersti Laius

II korrus: ruum 240 (T-6)

7. Pottsepatööde kursus. 160 ak.t eestikeelne. Pottsepatööde kursuse õppekava 

Lektor: Koit Koppel

I  korrus: ruum 165      

 

Kursusele saate registreeruda järgmisele lingile klikates http://www.tkak.ee/tasutakursus  

Lisainfo telefonil 66 44 672