Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Koolitusele registreerimine Prindi leht
Kursusele registreerimine
Kursus: *
Osaleja andmed
Eesnimi: *
Perekonnanimi: *
Isikukood: *
Elukoht (tänav, maja nr, korter, postiindeks, linn/asula): *
Kontakttelefon: *
E-post: *
Arve maksja andmed
Tasub osaleja:

Arve maksja:
E-post:
Tingimused
Nõustun tingimustega:

*

Tasumine, koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-postiga aadressile, mille märkisite registreerimisvormi arve maksja reale. Kursusel osaluse kinnitus kohustab Teid automaatselt kursuse eest tasuma. Kursusest loobumine/mitteilmumine ei vabasta tasumast kursuse eest täies ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Tagastame õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest varem kui 14 päeva enne koolituse algust või osaliselt kui on tehtud eelnevaid kulutusi (materjalid, jms.) Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada koolitus@tkak.ee.

Tallinna Kopli Ametikoolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest e-postiga või telefoni teel kui see on meile teada. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi