Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Missioon, visioon, põhiväärtused Prindi leht
Missioon

Meie missiooniks on pakkuda erineval tasemel kutsekoolitust taotlevatele inimestele esma-, ümber- ja täiendõpet, kasutades selleks kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi õppekavasid, -meetodeid ja -baasi ning professionaalset personali.

Visioon

Tallinna Kopli Ametikooli lõpetajad on tööturul ning tööandjate poolt oma valdkonnas hinnatud ja nõutud.


Põhiväärtused

T - töökus
K - kompetentsus
A - avatus
K - kaasaegsus

   ...