Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt Täiendõpe
Õppijale
HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Meistrite Gild Prindi leht

 

Meistrite Gild on ellu kutsutud Tallinna Kutsekoolide ühendusena, selle visiooniks on ühendada kümne Tallinnas tegutseva ametikooli turundustegevused ühiseks sõnumiks. Nimetus Meistrite Gild kätkeb endas kõiki koolides õpetatavaid ameteid ja valmisolekut anda kõigile võimalus professionaalseks kutseõppeks.

Tegevuste eesmärgiks on populariseerida kutseharidust, tutvustada laiemale üldsusele ja üldhariduskoolide õpilastele ja nende vanematele, põhikoolide õpetajatele, täiendkoolituse võimalusi otsivatele täiskasvanutele ja ettevõtete esindajatele kui töökohapõhise õppe partneritele, kaasaegse kutsehariduse võimalusi.

Tegevused on suunatud elukestva õppe teadvustamisele, konkurentsivõime suurendamiseks läbi kutseharidusest ja -õppest saadavate oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste.

 

   ...