Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Koolituskalender Prindi leht
«jaanuar veebruar 2019 märts »
Aeg Sündmus/koolitus
aastaringselt
Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise koolitus

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise koolitus: Kestus 6 akadeemilist tundi

 

„Tuleohutuse seadus“ §3 lg 2 p1 alusel o...

aastaringselt
Telferist-troppija täiendkoolitus

Telferist-troppija täiendkoolitus: kestus 9 akadeemilist tundi


Teemad:
- lastide teisaldamise seadmed ja haardevahendid
- troppimist...

aastaringselt
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus: Kestus 6 akadeemilist tundi

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Kursus on mõeldud ette...

aastaringselt
Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus: Kestus 7 akadeemilist tundi

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus: kõik, kes puutuvad igapäevaselt kokku tulet...

aastaringselt
Kliimaseadmete paigaldamise kursus

Kliimaseadmete paigaldamise kursus: Kestus 40 akadeemilist tundi

 

Kursus on mõeldud  t...

aastaringselt
Puhastusteeninduse kursus

Kursuse eesmärk

Õppija oskab planeerida, teostada ja hinnata oma tööd, seda arendada; tunneb puhastustöö korralduse põhimõtteid ja oskab e...

aastaringselt
Esmaabiandja väljaõppekursus 16 ak.t

Eesmärk

Omandada esmaabiandja väljaõpet vastavalt sotsiaalministri 14.12.2000 määruses nr.80 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ...

aastaringselt
Esmaabiandja täiendõppekursus 8 ak.t

Eesmärk

Omandada esmaabiandja täiendõpe vastavalt sotsiaalministri määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kor...

aastaringselt
Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppekursus 24 ak.t

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinik...

aastaringselt
Töötervishoiu- ja tööohutusalase täiendõppe kursus 8 tundi

Eesmärk

Omandada töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase välj...

aastaringselt
Электромонтажник, Elektrimontaaz

Электромонтажник: oбучение 320 часов

 

Цель обучения: получить основы знаний необходимых для выполнения практических работ по у...

aastaringselt
Сантехник, Santehnik

Сантехник: oбучение 320 часов

 

Цель программы:

Студент овладеет профессиональными знаниями на начальном уровне по сп...

aastaringselt
POTTSEPA KOOLITUS

Meie kursus ei ole tavaline pottsepa kursus. Kursuse eripäraks on väikesed grupid ja individuaalne lähenemine rohke praktika näol. Oma kursustel kasutame ainult...

Legend: - Väga tähtis sündmus - Tähtis sündmus