Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppekursus 24 ak.t Prindi leht

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppekursus 24 ak.t

Aeg 21.03.2016
Asukoht

Tallinna Kopli Ametikool

Kopli 98, Tallinn 11711

Sisu

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest!

 

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppekursus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

 

Koolituse eesmärk: on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”§ 2 lg 1 nõutule.

 

Sihtrühm: Kursus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele ning tööandjale, kes täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

 

Õppekava struktuur

1. Õppepäev: ÜLDSÄTTED (8 tundi)

1.1. Töökeskkonna mõiste

1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud

1.3. Tööolme

1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)

1.6. Õnnetusoht

1.7. Tööandja ja töötaja vastutus

1.8. Riiklik järelevalve

2. Õppepäev: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS (8 tundi)

2.1. Riigi tasandil:

 – struktuur töökeskkonnasüsteemis

 – õiguslikud alused

2.2. Ettevõtte tasandil:

 – töökeskkonnaspetsialist

 – töökeskkonnavolinik

 – töökeskkonnanõukogu

2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava

2.4. Töötajate tervisekontroll

2.5. Koostöö

3. Õppepäev: RISKIANALÜÜS (8 tundi)

3.1. Riskianalüüsi mõiste

3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:

 – füüsikalised ohutegurid

 – keemilised ohutegurid

 – bioloogilised ohutegurid

 – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

3.3. Riski hindamise meetodid

3.4. Riskide ohjamise abinõud

3.5. Ergonoomia

 

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi

 

Lektor: Jaanika Jelistratov, töötervishoiu, tööohutuse ja tervisekaitse spetsialist.

 

Koolituse läbinule väljastatakse Sotsiaalministeeriumi poolt tunnustatud pädevustunnistus.

 

Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale.

 

Maksumus: 165 € (hinnale ei lisandu käibemaksu).

Kursusetasu sisaldab õppematerjale, kohvipause ja lõunasööki.

 

Registeeru kursusele

 

Lisainformatsioon: koolitus@tkak.ee

66 44 672

 

 

 


«Tagasi