Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
POTTSEPA KOOLITUS Prindi leht

POTTSEPA KOOLITUS

Aeg 21.04.2017 - 21.05.2017
Asukoht

Kopli 98 Tallinn 11711

Sisu

Meie kursus ei ole tavaline pottsepa kursus. Kursuse eripäraks on väikesed grupid ja individuaalne lähenemine rohke praktika näol. Oma kursustel kasutame ainult tänapäevaseid kõrgekvaliteedilisi Saksa materjale vastavalt EN 15544 standardile. Ehitame kvaliteetseid ja efektiivseid ahjusid, mis vastavad ka tulevikunõetele!

 

Pottsepa kursus : Kestus 160 akadeemilist tundi

 

Koolitusel osalemiseks eeldatakse osalejalt põhiharidust. Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge-ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust. Koolitus loetakse lõppenuks, kui koolitatav on läbinud õppekavas ettenähtud teemad vähemalt 80 %-lises mahus.

 

Eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejatele piisavad teadmised pottsepatööst ja traditsioonilisest ahjude ehitamise meetodist. Koolituse läbinu: oskab töökohta korraldada kesktasemel; tunneb tööohutuse nõudeid ehitusel ning küttesüsteemidele kehtivaid tuleohutuse nõudeid; tunneb pottsepatööde üldtehnoloogiat; tunneb pottsepatöö töövahendeid ja oskab neid kasutada; tunneb kütteseadmete ja korstnate ehitusmaterjale.

 

Koolituse teemad:

 -Kütteseadme tüübid Õhkkütteahjud, soojust salvestavad ahjud, kaminad, pliit-soemüüriga, kütteseadmete ehitusmaterjalid ja liigitus vastavalt sellele.

-Kütteseadmete ehitusega seotud terminoloogia. -Soojusfüüsika põhimõisted. Kütused. Tahked kütused, vedelkütused. Puidu põlemine, puhas põlemine.

-Kütteseadme korsten: mõisted, funktsioonid, takistusrõhk. Müüritud korstnad, moodulkorstnad, korstna valik vastavalt kütteseadme tüübile.

-Ruumi soojavajaduse arvutamine vastavalt tema otstarbele ja ehituslikele iseärasustele. Kütteseadme dokumentatsiooni vormistamine.

-Tuleohutusnõuded kütteseadme ehitusel. EVS 812-3.

-Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehitustöödel.

-Ahju kolde ja lõõride tüübid ja tehnilised arvutused ning projekteerimine vastavalt EN 15544

-Tellistest pliidi ja soojamüüri ehitus, pliidi ja soojamüüri maha märkimine, kolde ja lõõride ehitus, pliidi ääreraua paigaldus, uste ja tahmaluukide paigaldus, siibrite paigaldus.

-Ehitustööde dokumenteerimine, ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid.

-Müüritud küttekolde ehitamine. Müüritud küttekolde põhjaplaani maha märkimine, kolde ja lõõristiku ehitus, ukse paigaldus, tahmatopside ja siibrite paigaldus.

-Õhkküte kamina ehitamine/paigaldamine. Kamina ehituseks sobilikud materjalid, õhkütte kamina dokumentatsiooniga tutvumine, paigaldamine vastavalt tootja dokumentatsioonile.

-Moodulkorstna ehitus/paigaldus, šamottsisuga moodulkorsten ja metallmoodulkorsten.

-Kaminasüdamiku paigaldamine ja ümbrise tegemine koos krohvimisega.

 

Kursuse õppetöö maht kokku 160 tundi (40 ak.t teooria,120 ak.t praktika).

 

Kursus toimub: Tallinna Kopli Ametikoolis, Kopli 98

 

Õppekeel: eesti

 

Hind: 1200 eurot

 

 

Kursusele saab registreerida: http://www.tkak.ee/registreerimine  või tel 66 44 672


«Tagasi