Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Puhastusteeninduse kursus Prindi leht

Puhastusteeninduse kursus

Aeg 24.11.2015 - 31.12.2015
Asukoht Kopli 98, Tallinn 11711
Sisu

Kursuse eesmärk

Õppija oskab planeerida, teostada ja hinnata oma tööd, seda arendada; tunneb puhastustöö korralduse põhimõtteid ja oskab enesesäästlikult ja turvaliselt sooritada igapäevast suurpuhastust, kasutades õigeid töövõtteid, puhastusaineid ja masinaid.

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus

Puhastusalal töötavad täiskasvanud, koolide, lasteaedade, kaupluste koristajad.

 

Õppekava struktuur

1. auditoorse töö teemad

nimetused ja mahud tundides

Sissejuhatus 1 ak t

Erialane eesti keel 4 ak t

Mustus 3 ak t

Vesi 2 ak t

Koristusmeetodid 4 ak t

Erialane keemia 5 ak t

Koristustarvikud ja – masinad 5 ak t

Pinnakattematerjalid 5 ak t

Erinevate objektide koristamise eripärad 2 ak t

Tööõigus 2 ak t

Töökeskkond ja - ohutus. Jäätmekäitlus 4 ak t

Klienditeenindus 2 ak t

Töötervishoid ja esmaabi andmine 2 ak t

Puhastustööde kvaliteedi nõuded 2 ak t

Kirjalik test 1 ak t

.......................................................................................

44 ak t

 

2. praktilise töö lühikirjeldus

nimetused ja mahud

Tekstiilide- ja vaibapuhastamine 4 ak t

Põrandate hoolduskoristamine 4 ak t

Lagede hoolduskoristamine 4 ak t

Seinte hoolduskoristamine 4 ak t

Mööbli hoolduskoristamine 4 ak t

....................................................................................

20 ak t

 

3. iseseisva töö maht tundides

Kirjalik test

......................................................................................

1 ak

 

 

Kursuse õppetöömaht kokku: 65 ak. tundi

 

Õppekeel: eesti, vene

 

Hind: 325 €

 

Kursusele saab registreerida: tel 66 44 672  või meiliaadressil koolitus@tkak.ee 


«Tagasi