Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt
Täiendõpe
Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Tasulised koolitused Prindi leht

 NB! Seoses eriolukorra väljakuulutamisega on hetkel peatatud kõikide kursuste toimumine kuni 1. maini!

 

Korstnapühkija koolitus

 

Koolituse eesmärk on valmistada koolitusel osalejad ette korstnapühkija tase 3 kutseeksami sooritamiseks. Kursuse läbimine ei anna õigust töötada korstnapühkijana.

Maht: 240 ak.t. Sisaldab 80 tundi teooriat+160 tundi praktikat (osaleja läbib praktika oma piirkonna meistri käe all, kes omab vähemalt tase 4 kutset).

Hind: 1700 eurot (käibemaksu ei lisandu).

Hinnas sisaldub: õppematerjalid, kutseeksami tasu 156.2 eurot, töövahendid, isikukaitsevahendid, kohvipausid. Palume praktiliseks tööks kaasa võtta tööriided!

 

Lektorid: 

Kristo Koppel. Korstnapühkija tase 4, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi). Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena.

Kaspar Kaugija. MSc majandus. Ettevõtluse, juhtimise, turunduse ja majandusõpetuse lektor alates 2004.aastast.

Hillimar Heinroos. Korstnapühkija-meister, tase 5. Pottsepp, tase 4. Eesti korstnapühkijate koja juhatuse liige. Koolitaja alates 2015. aastast. 

Pepe Sussen. Korstnapühkija-meister tase 5, täiskasvanute koolitaja tase 5. Tartu Ülikool, kutseõpetaja BA.  OÜ Potipoiss omanik. Korstnapühkimis- ja pottsepatööde ettevõtjate liit (asutaja ja juhatuse liige). MTÜ Eesti Tuletõrje Liit (Korstnapühkijate kutsekomisjoni liige).

Ergo Manninen. Päästeameti tuleohutusteenuste ekspert. Päästeinspektor tase 6. Korstnapühkijate ja pottseppade kutsekomisjoni esimees ning EVS/TK 32 esimees. 

Riho Friedrichs. Omab magistrikraadiga võrdsustatud kraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast (2003). Õigusbüroo Ratio Legis OÜ kaasasutaja kaasomanik (alates 2001), omades aastast 1998 kohtualast õiguspraktikat. On osalenud täiendkoolitusel  "Menetlusõiguste käsutamine hagimenetluses"(2015) ning "Andmekaitse spetsialisti pädevus" (2017). Varasem koolituskogemus  - "Uue andmekaitse üldmäärus. Reisiettevõtjate aspekt"  (2017);  "GDPR karistuse aspekt" (2017); "Isikuandmete Kaitse Üldmääruse eriettekanne" (2018); "Tööseadusandluse alused" (2019-2020).
 

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejalt eeldatakse füüsilist võimekust ning pinge- ja stressitaluvust, head suhtlemisoskust ning vähemalt põhihariduse olemasolu. Eesti keele oskust B1 tasemel.

 

Ajakava

Päev Kuupäev Kellaaeg Teema Asukoht  Tundide maht Lektor
R 07.02 09.00-16.30 Sissejuhatus korstnapühkimistöödesse. Standardid. Kopli 98 8 ak.t Hillimar Heinroos
L 08.02 09.00-16.30 Päästeasutus ja korstnapühkija. Dokumentide vormistamine arvutis. Kopli 98 8 ak.t Ergo Manninen
P 09.02 09.00-16.30 Gaasiseadmete ohutus. Tööohutus ja töökeskkond. Kopli 98 8 ak.t Pepe Sussen
R 14.02 09.00-16.30 Tööõigus. Ettevõtluse alused. Kopli 98 8 ak.t

Kaspar Kaugija

Riho Friedrichs

L 15.02 09.00-16.30 Teavitamine ja nõustamine. Standardid. Kopli 98 8 ak.t Hillimar Heinroos
P 16.02 09.00-16.30 Lõõristik ja korstnate liigid. Kopli 98 8 ak.t Kristo Koppel
R 21.02 09.00-16.30 Küttesüsteemide puhastamine. Praktiline õpe. Kopli 98 8 ak.t Kristo Koppel
L 22.02 09.00-16.30 Pottsepatööd. Praktiline õpe. Kopli 98 8 ak.t Kristo Koppel
P 23.02 09.00-16.30 Enam esinevad vead korstnapühkimistöödes. Kohtumine juhendajatega. Ettevalmistus praktikaks. Kopli 98 8 ak.t Pepe Sussen, Hillimar Heinroos
- 25.02 - 29.05 - Praktika töökohal. Praktika 160 ak.t  
K 03.06 09.00-16.30 Kokkuvõte. Analüüs ja arutelu õpitust. Ettevalmistus kutseeksamiks. Kirjalik test. Kopli 98 8 ak.t Hillimar Heinroos
N 04.06 KUTSEEKSAM TALLINNA KOPLI AMETIKOOLIS

 

Sügis 2020 ajakava

äev Kuupäev Kellaaeg Teema Asukoht  Tundide maht Lektor
R 04.09 09.00-16.30 Sissejuhatus korstnapühkimistöödesse. Standardid. Kopli 98 8 ak.t Hillimar Heinroos
L 05.09 09.00-16.30 Päästeasutus ja korstnapühkija. Dokumentide vormistamine arvutis. Kopli 98 8 ak.t Ergo Manninen
P 06.09 09.00-16.30 Gaasiseadmete ohutus. Tööohutus ja töökeskkond. Kopli 98 8 ak.t Pepe Sussen
R 11.09 09.00-16.30 Tööõigus. Ettevõtluse alused. Kopli 98 8 ak.t

Kaspar Kaugija

Riho Friedrichs

L 12.09 09.00-16.30 Teavitamine ja nõustamine. Standardid. Kopli 98 8 ak.t Hillimar Heinroos
P 13.09 09.00-16.30 Lõõristik ja korstnate liigid. Kopli 98 8 ak.t Kristo Koppel
R 18.09 09.00-16.30 Küttesüsteemide puhastamine. Praktiline õpe. Kopli 98 8 ak.t Kristo Koppel
L 19.09 09.00-16.30 Pottsepatööd. Praktiline õpe. Kopli 98 8 ak.t Kristo Koppel
P 20.09 09.00-16.30 Enam esinevad vead korstnapühkimistöödes. Kohtumine juhendajatega. Ettevalmistus praktikaks. Kopli 98 8 ak.t Pepe Sussen, Hillimar Heinroos
- 01.10 - 30.11 - Praktika töökohal. Praktika 160 ak.t  
T 01.12 09.00-16.30 Kokkuvõte. Analüüs ja arutelu õpitust. Ettevalmistus kutseeksamiks. Kirjalik test. Kopli 98 8 ak.t Hillimar Heinroos
  SELGUMISEL KUTSEEKSAM TALLINNA KOPLI AMETIKOOLIS

 

Korstnapühkija koolituse õppekava

Registreeri siin: http://www.tkak.ee/registreerimine

 


 Floristi algkursus

Kursuse lõpetanud tunneb peamisi floristi töövõtteid, on kursis õpitud taimmaterjali valiku ja kasutamisvõimalustega ning sobivusega antud töö konteksti. Teab kliendisuhtluse peamisi põhimõtteid ja oskab enda valikuid põhjendada.

Lektor: Doris Neuland-Pirita. Lõpetanud Mätsälän Ammatikoulu kooli (Soome Vabariik) 1998.a floristi erialal. Floristina töötanud üle 20 aasta. Praktiseeriv florist Rikets OÜ-s, läbinud erinevaid täienduskoolitusi ja meistrikursuseid Inglismaal, Saksamaal, Soomes, Lätis. Tallinna Kopli Ametikoolis lektor alates 2018.aastast.

Maht: 40 ak. t

Hind: 299 eurot (Käibemaks ei lisandu).

Hinna sees: materjalid; töövahendid; kohvipausid. Palume praktiliseks tööks võtta kaasa tööriided!

Ajakava

Päev Kuupäev   Kellaaeg    Asukoht         Maht        Teema
L 04.04 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Lihavõtteteemaline seotud kimp
L 11.04 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Lihavõtteteemaline plastvahus seade
L 18.04 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Segatehnikas kimp
L 25.04 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Formaal-lineaarne seade 
L 02.05 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Hooajaline kõrge paralleelne seade
L 09.05 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Vormitöö
L 16.05 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Langev pruudikimp
L 23.05 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Mälestusseade
L 30.05 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Autokaunistus
L 06.06 10.00-13.00 Kopli 98 4 ak.t Peaehe

 

Registreeri siin: http://www.tkak.ee/registreerimine


Pottsepatööde kursus

Omandatakse pottsepale vajalikud teadmised ja oskused, mis annab ettevalmistuse sooritada pottsepp-sell, tase 3 kutseeksam. Kursuse läbija omab teadmisi pottsepatööst ja traditsioonilisest ahjude, pliitide ning kamina ehitamise meetoditest.

Koit Koppel. Kutseõpetaja, Korstnapühkija-meister, tase 5, pottsepp-meister. MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse liige. Koolitaja alates 2006.aastast. Omab täiskasvanute koolitaja tase 5 kutset.

Kristo Koppel. Korstnapühkija tase 4, pottsepp-meister tase 5. Koolitaja alates 2012.aastast. Erialaselt täiendanud pottsepaalaseid teadmisi välisriikides (Saksamaa, Austria, Tšehhi).Volt OÜ ettevõtte asutaja, mis tegeleb pottsepa ja korstnapühkija teenuseid pakkuva ettevõttena. 

 

Maht: 160 ak.t 

 

Hind: 1200 eurot.

 

Õppevahendid: Kooli poolt tagatakse õppematerjalid ning isikukaitsevahendid. Palume osalejatel praktilise töö ajaks kaasa võtta tööriided.

 

 

Ajakava

 

Päev Kuupäev Kellaaeg Tundide maht
R 22.05 10.00-18.00 10 ak.t
L 23.05 09.00-17.00 10 ak.t
P 24.05 09.00-17.00 10 ak.t
R 29.05 09.00-17.00 10 ak.t
L 30.05 09.00-17.00 10 ak.t
P 31.05 09.00-17.00 10 ak.t
R 05.06 09.00-17.00 10 ak.t
L 06.06 09.00-17.00 10 ak.t
P 07.06 09.00-17.00 10 ak.t
R 12.06 09.00-17.00 10 ak.t
L 13.06 09.00-17.00 10 ak.t
P 14.06 09.00-17.00 10 ak.t
N 18.06 09.00-17.00 10 ak.t
R 19.06 09.00-17.00 10 ak.t
L 20.06 09.00-17.00 10 ak.t
P 21.06 09.00-17.00 10 ak.t

 

Pottsepatööde koolituse õppekava

 

Registreeri siin: http://www.tkak.ee/registreerimine


Lihtsad torutööd 

Kursusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi torutöödest koduses majapidamises. Kursuse eesmärk on anda perenaistele algteadmised ja oskused torutöödest, et ise toime tulla väiksemate riketega koduses majapidamises. Et oleks lihtsam otsustada, millega saab ise hakkama ja millal vaja torumees kutsuda. Kursusel antakse ka ülevaade erinevate tehnosüsteemide toimimisest.

Lektor: Kullar Kobin. Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja. Töötanud erialal 22 aastat. Juhtinud antud valdkonnas tegutsevat firmat 17 aastat. Osalenud pidevalt erinevatel täiendkoolitustel ja kursustel, on läbinud ka õpetajakoolituse. Omab järgmiseid kutsetunnistusi: Keskkonnatehnika lukksepp tase 3; Küttesüsteemide ehitus tööjuht tase 5; Vee- ja kanalisüsteemide ehitus tööjuht tase 5

Maht: 20 ak. t

Hind: 50 eurot (Käibemaks ei lisandu).

Hinna sees: materjalid; kohvipausid. Palume praktiliseks tööks võtta kaasa tööriided!

Ajakava

Päev Kuupäev   Kellaaeg    Asukoht         Maht       
E 02.12 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
K 04.12 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
E 09.12 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
K 11.12 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
K 18.12 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t

 

Lihtsad torutööd õppekava

Registreeri siin: http://www.tkak.ee/registreerimine


Lihtsad elektritööd koduses majapidamises

 

Kursusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi elektritöödest koduses majapidamises. Kursuse eesmärk on anda algteadmised ja oskused elektritöödest.

Lektor: Aleksei Amerhanov

Maht: 20 ak. t

Hind: 50 eurot

Hinna sees: materjalid; kohvipausid. 

Ajakava

Päev Kuupäev   Kellaaeg    Asukoht         Maht       
T 18.02 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
N 20.02 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
T 25.02 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
N 27.02 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t
T 03.03 17.30-20.30 Kopli 98 4 ak.t

 

Õppekava Lihtsad elektritööd koduses majapidamises 

Registreeri siin: http://www.tkak.ee/registreerimine

 


 

Lisainformatsioon: tel 66 44 674

e-post koolitus@tkak.ee

Lisainfo: www.tkak.ee

Meie asukoht: Kopli 98, Tallinn 11711

Ühistranspordiga tulles: Maleva peatus, bussid nr 33, 32, trammid nr 1, 2

   ...