Est Eng Rus
Üldinfo Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale
HEV-õppijale
Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Õppetöö Prindi leht

Õppetöö kirjeldus Puhastusteeninduse abilise erialal

Alanud on vastuvõtt erialale Puhastusteenindaja abiline tase 2, kuhu on õppima oodatud hariduslike 

erivajadustega õpilased (eelkõige intellektipuudega). Õppeaeg on kaks aastat. Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppima oodatakse nii eesti ja kui vene keelt kõnelevaid noori.

 

Puhastusteenindaja abilise eialal saab õpilane teadmised moodsatest puhastus- ja koristusvõtetest ning

tekstiilide hooldusest, ta on konkurentsivõimeline töötaja tööturul. Lisaks õpib ta iseseisva elu oskusi:

asjaajamist, säästlikku ja keskkonda hoidvat tegutsemist, hoolitsemist enda ja

oma asjade eest ning teisi igapäevaeluks vajalikke oskusi.

Valikainetena on võimalik lisaks õppida toiduvalmistamist, kodumajandust ja erinevaid loovaineid.

 

Õppetöö on enamjaolt praktiline ning seda hinnatakse kujundavalt ja mitteeristavalt (arvestatud/ mittearvestatud).

Oluline rõhk on õpilase iseseisvumisel, tugevuste arendamisel ja ergonoomilistel tööoskustel.

 

Praktikat on ühes õppeaastas kokku 6-7 nädalat, need on jaotatud kolme ossa:

kaks kodust majapidamispraktikat ja üks ettevõttepraktika.

 

Lõpetamisel on võimalik sooritada kutseeksam ning pälvida kutsekoja poolt kinnitatud kutsetunnistus.

 

Puhastusteenindaja abiline tase 2 õppekavast ja selle rakenduskavadest saab täpsemalt lugeda

kooli kodulehelt http://www.tkak.ee/tkak_oppekavad

 

Puhastamine ja koristamine – see on lihtne! Meie koolis õpitakse puhastuse eriala moodsate ja

kvaliteetsete vahendite, tarvikute ja masinatega, mis teevad puhtuse loomise ja hoidmise meedivalt kergeks!

Tule õpi Sinagi kaasaegset koristamist meie koolis!

 

Õpilaste toetamine

  • Puhastusteenindaja abilise õpe toimub väikerühmas.
  • Õpilasele koostatakse IÕK, mille rakendumist hinnatakse arenguvestluste kaudu 2 korda õppeaastas.
  • Õpe toimub tervikõppe meetodil kahe põhiõpetaja juhendamisel.
  • Vastavalt õpilaste eripäradele toetavad õpetööd kuraator ja psühholoog ning HEV tugirühm.

 

Meie õpilased on edukalt esindanud kooli vabariiklikel kutsevõistlustel

 

2016. aastal sai HEV õpilaste vabariiklikul puhastusteenindaja meistrivõistlusel esimese koha Olesja Petrova Tallinna Kopli Ametikoolist.

2016. aastal sai HEV õpilaste vabariiklikul puhastusteenindaja meistrivõistlusel

esimese koha Olesja Petrova Tallinna Kopli Ametikoolist.

 

Marko Õunapuu (vasakul sinises) võitis vabariiklikul kutsevõitlusel „Noor Meister“ kolmanda koha aastal 2015.

   ...