Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Euroopa Liidu struktuuritoetused Prindi leht

 

 

Praktika ja õppetöö innovatsioon Tallinna Kopli Ametikoolis (2014-2020.1.05.17-0119)

 

SA Innove ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi toel ja rahastusel on Tallinna Kopli Ametikool tulemuslikult uuendanud praktikasüsteemi. Projekti käigus on koolitatud vastavalt uuenenud õppekavadele 73 praktikajuhendajat Ehituse ÕKR, Käsitöö ÕKR ja Aianduse ÕKR. Kool on leidnud endale üle 20 uue praktikaettevõtte, kes on tunnustatud praktikakohana märgitud ka kooli kodulehel. Kooli õppetööd on rikastanud 25 välislektorit, kes on oma eriala spetsialistid ja tunnustatud praktikud ning kellede nauditavalt põnevatele loengutele on õpilastelt suurepärane tagaside. Erialast pädevust ja teadmisi uutest tehnoloogiatest ja lahendustest töömaailmas sai 12 kutseõpetajat stažeerides meelepärastes ettevõtetes. Oma kogemusi ja teadmisi jagasid nad kolleegidega õppesuuna koosolekutel. 

Projektis osalemine on loonud väärtust: 

Õpilastele

 • tunnustatud praktikakohad koolitatud praktikajuhendajatega
 • erialaspetsialistidest välislektorite pädevad loengud
 • kutseõpetajad, kes on rikastanud teadmisi läbi stažeerimise

Koolile

 • õppekavade rakenduskavad on uuendatud ja vastavuses töömaailma ootustega
 • kooli sisehindamine on tulemuslikum ja kooli töösuund on vastavuses arengukavas planeerituga
 • kontaktid ja tihedam koostöö töömaailma esindajatega, kontaktid pädevate praktikutega
 • tunnustatud praktikakohtade laienenud ring

Tööandjale

 • teadlikkus haridusmaailmast ja kutseõppesüsteemist
 • koostöö kutsekooliga õppekavade arendustöös
 • võimalus külalislektorina rikastada õppetööd ja olla stažeerimiskohaks kutseõpetajale
 • pädevad praktikandid, kes enamasti leiavad tööd praktikaettevõttes

 

   ...