Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Erialad ja Õppekavad Prindi leht

 

 

VASTUVÕTT 2019/2020 õa

 

Kinnisvarahoolduse õppesuund:

 • SISETÖÖDE ELEKTRIK 4 tase - 3.a.
 • HOONE TEHNOSÜSTEEMIDE EHITUS 4 tase - 3.a.
 • VEEVÄRGILUKKSEPP  4 tase - 2.a.
 • KINNISVARAHOOLDUS 4 tase - 3.a.
 • MAALER 4 tase - 1.a.
 • NOOREMAEDNIK  3 tase (töökohapõhine) - 1.a.
 • NOOREMAEDNIK 3 tase (alustab jaanuar 2020) - 1.a.

 

 

Käsitöö õppesuund:

 • PUUKÄSITÖÖ 4 tase - 3.a.
 • PUUKÄSITÖÖ 4 tase - 2.a.
 • TEKSTIILKÄSITÖÖ 4 tase - 3.a.
 • TEKSTIILKÄSITÖÖ 4 tase - 2.a.
 • NAHKKÄSITÖÖ  VALMISTAJA 4 tase - 2.a.
 • SEPP 4 tase - 3.a.
 • SEPP 4 tase - 2.a.
 • KANGAKUDUJA 3 tase (alustab jaanuar 2020) - 1.a.

NB! Koduteeninduse õppesuund:

 • PUHASTUSTEENINDAJA-JUHENDAJA  4 tase (töökohapõhine) - 0,5.a.
 • PUHASTUSTEENINDAJA  3 tase (töökohapõhine) - 1.a.
 • PUHASTUSTEENINDAJA ABILINE 2 tase - 2a.

 

Info telefonl: +372 6644670

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED:
 
 • isikut tõendav dokument (ID kaart, pass, elamisluba);
 • vormikohane avaldus;
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduseta noorel viimase aasta õpitulemused;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • foto (suurusega 3x4 cm paberil või PIN1 olemasolul loetakse ID-kaardilt vastuvõtus).


Õpilaskandidaat läbib kooli astumiseks vestluse.

 

  
KOOLI KONTAKTANDMED:
 
Aadress: Kopli 98 Tallinn 11711
 
Telefonid: 66 44 670 õppesekretär, 66 44 678 metoodik, 66 44 680 õppedirektor
Kodulehekülg: www.tkak.ee
E-post: info@tkak.ee
   ...