Est Eng Rus
Üldinfo
Vastuvõtt
Täiendõpe Õppijale HEV-õppijale Töökohapõhine õpe Õpetajale Kontakt Töötaja portaal
Käsitöö õppesuund Prindi leht

 

 


PUUKÄSITÖÖ, kutsekeskharidusõpe


Puukäsitöö tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, laudnõude valmistamisest, tappseotiste valmistamisest, puittoodete ja teenuste turundamisest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, õmblustöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ja fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami


Õppekava Puukäsitöö tase 4,   kutsekeskharidus 3a

Puukäsitöö, tase 4 üldõpingute moodulite rakenduskava

Puukäsitöö tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Puukäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Puukäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

 

PUUKÄSITÖÖ 

 

 

Puukäsitöö tase 4, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada puukäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena puukäsitöövaldkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Puukäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja puutöönduse ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, puiduõpetusest, puutööalasest tööriista- ja tehnoloogiaõpetusest, tervikpuu esemete valmistamisest, painutamistöödest, tappseotiste valmistamisest, puutööalasest ettevõtlusest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, polsterdustöödes, metall- ja savitöödes ning fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puukäsitööline, tase 4 kutseeksami

 

Õppekava Puukäsitöö tase 4,  kutseõpe 2a

Puukäsitöö, tase 4, kutseõpe 2a moodulite rakenduskava

Puukäsitöö, tase 4, kutseõpe 2a kompetentside tabel

 

TEKSTIILKÄSITÖÖ, kutsekeskharidusõpe

 

Tekstiilkäsitöö tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning käsitööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest.

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis ja fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseeksami

 

Õppekava Tekstiilkäsitöö tase 4, kutsekeskharidus 3a  

Tekstiikäsitöö, tase 4 üldõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

 

TEKSTIILKÄSITÖÖ 

 

Tekstiilkäsitöö tase 4, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. 

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas.

Tekstiilkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest ning käsitööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased pitse, kudumeid ja õmblevad mitmesuguseid esemeid. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metall- ja savitöödes, tekstiilmaterjalide värvimises, kirjakunstis ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutseeksami.

 

Õppekava Tekstiilkäsitöö tase 4, kutseharidus 2a 

Tekstiilkäsitöö, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Tekstiilkäsitöö, tase 4 kompetentside tabel

 

 

NAHKKÄSITÖÖ  VALMISTAJA 

 

Nahkkäsitöö tase 4, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nahkkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena nahkkäsitöö valdkonnas.

Nahkkäsitöö tegija saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja nahatööpärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest ning erinevatest nahatöödest.

Õpetajate juhendamisel valmistavad õpilased nahast väikeesemeid, liistuta nahkjalatseid, erinevaid nahkvorme, nahast raamatuköiteid, karpe ning vutlareid ja saadakse teadmisi nahkkäsitööalasest ettevõtlusest. Lisaks põhiõpingutele on võimalik omandada praktilisi oskusi metall- ja savitöödes, maalimises, kirjakunstis ja fotograafias. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Nahkkäsitööline, tase 4 kutseeksami.

 

Õppekava Nahkkäsitöö valmistaja tase 4 

Nahkkäsitöö valmistaja tase 4  moodulite rakenduskava

Nahkkäsitöö valmistaja tase 4 kompetentside tabel

 

 

SEPP, kutsekeskharidusõpe

 

 

Sepp tase 4, kutsekeskharidusõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 3 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Sepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, sepatöö tehnoloogiast ja sepistamisest, lukksepa ja keevitustöödest, sepatööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest.

Õpetajate juhendamisel õpitakse tundma metalle, valmistatakse tehnoloogilisi proovitöid, sepatööriistu ning kavandatud erinevaid esemeid. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metallehistöös, savitöödes ja fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sepp, tase 4 kutseeksami.

 

Õppekava Sepp tase 4, kutsekeskharidus 3a 

Sepp, tase 4 üldõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 kompetentside tabel

 

 

SEPP

 

Sepp tase 4, kutsõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 2 aastat.

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Sepp saab teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloost, kavandamisest ja kujutamisest, sepatöö tehnoloogiast ja sepistamisest, lukksepa ja keevitustöödest, sepatööalasest ettevõtlusest ja tootearendusest.

Õpetajate juhendamisel õpitakse tundma metalle, valmistatakse tehnoloogilisi proovitöid, sepatööriistu ning kavandatud erinevaid esemeid. Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöös, metallehistöös, savitöödes ja fotograafias.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sepp, tase 4 kutseeksami.

 

Õppekava Sepp tase 4, kutseõpe 2a 

 

Sepp, tase 4 põhiõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 valikõpingute moodulite rakenduskava

Sepp, tase 4 kompetentside tabel

 

 

KANGAKUDUJA  (õppetöö algus jaanuar 2020) 

 

 

Kangakuduja tase 3, kutseõpe

Õppekeel: eesti keel

Õppetöö kestab 1 aasta

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega ja keskharidusega või põhihariduseta vähemalt 18 aastased isikud, kes soovivad omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kangakudujana, valmistades kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid ning omab valmisolekut õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Kangakuduja saab teadmisi ja praktilisi oskusi kangakudumisest, sellele eelnevatest ettevalmistustöödest ning lõime rakendamisest telgedele, värvusõpetuse ning kompositsiooni põhialustest, telgedel kootud kangastest esemete õmblemisest.

Lisaks põhiõpingutele on võimalik saada praktilisi oskusi nahatöö ning fotograafia põhialustest, tekstiilmaterjalide värvimisest ja vööde ning paelte valmistamisest.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Kangakuduja, tase 3 kutseeksami.

 

Õppekava Kangakuduja tase 3, kutseõpe 1a  

Kangakuduja tase 3, põhiõpingute rakenduskava

Kangakuduja tase 3, valikõpingute moodulid

Kangakuduja tase 4, kompetentside tabel